Kulturális folyóirat és portál

Folyóirat

2019/7

A Várad folyóirat 2019/7 számának vezércikkében Szűcs László az érettségi­hely­zet akut problémáiról érte­ke­zik. Ver­set pub­likál Fábián Sándor, Var­ga Sándor György, Keszt­he­lyi György, Gálla Edit, Vaj­da Zoltán, Bődi Ágota; prózával je­lent­ke­zik Mi­ko­la Eme­se, Mika Gab­ri­el­la, Pa­ta­ki Előd István és Mátyás Zsolt Imre. Ma­gya­ri Sára A nyelv válto­za­tai a 21. század­ban címmel közöl esszét, a Társa­da­lom ro­vat­ban foly­tatódik Alföldi Imre regényes önéle­traj­zi krónikája. Kri­tikát Ga­ra­czi László Hasítás c. kötetéről, va­la­mint a Cser­no­bil és az Al­elnök című fil­mekről ol­vas­ha­tunk. A Törzs­asz­tal ro­vat­ban beszélgetés ol­vas­ható Vis­ky Andrással.

20201111_124707

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu