Kulturális folyóirat és portál

Folyóirat

2019/6

A Várad folyóirat 2019/6 számában vers­sel je­lent­ke­zik Se­bestyén Kin­ga, Ura­ky Noémi, Gál Krisz­tián Le­ven­te, Nagy Rita, Lőnhárt Me­lin­da, Ba­rok Márk, Lőrincz József és Si­mon­fy József. Prózát pub­likál: Kulcsár Ed­mond, Hajós Esz­ter, Onagy Zoltán, Szom­ba­ti István és Tar Károly. Az Esszé ro­vat­ban Demény Péter A lo­vak éneke c. írása ol­vas­ható, a Társa­da­lom ro­vat­ban foly­tatódik Alföldi Imre regényes önéle­traj­zi krónikája, ugyan­itt található Fried Noémi Luj­za Történészek­kel történe­lemről című írása és Kőrössi P. József Nyo­mor­ne­gyedóra c. írása. A Kultúra ro­vat­ban Cson­tos Márta Reményik Sándorról közöl ta­nulmányt. A Kri­ti­ka ro­vat­ban Mi­ko­la Eme­se Demény Péter Bánffy Miklós iro­dal­mi portréi c. kötetéről érte­ke­zik, Be­retvás Gábor a Rossz ver­sek c. filmről.

20201111_124739

Copyright © 2022 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu