Kulturális folyóirat és portál

VAR jun 39_varjak_logo

2022. augusztus 11 | Várad | Társadalom

Várják a pályázatokat a Nyilas Misi-ösztöndíjra

A kolozsvári székhelyű Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 2003 óta segíti ösztöndíjprogramjával a tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, diákokat. A 2022/23‑as tanévre szóló tanulmányi ösztöndíjra augusztus végéig lehet jelentkezni.

A világ számos pontján élő támogatók anyagi hozzájárulásának köszönhetően a nonprofit szervezet évente több száz ösztöndíjasa folytatja tanulmányait. A támogatók személyesen is figyelemmel követhetik pártfogoltjaik tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. A segítség a Tehetségtámogató Program keretében VII., VIII., IX., X. vagy XI. osztályban kezdődik. Egy tanuló alapösztöndíja havonként 18 000, évente 216 000 forintnak megfelelő összeg. A kiváló tanulók érdemösztöndíjat is kaphatnak, amivel akár havi 27 000 forintnyira emelkedhet a támogatás. Azok, akik posztliceális képzésben vagy egyetemen folytatják tanulmányaikat, továbbra is ösztöndíjasok maradhatnak a Barátság Program részeseiként.

Az egyesület a nyertes pályázókkal egy évre szóló támogatási szerződést köt, az ösztöndíj folyósítása októbertől kezdődik. Ha jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntetett jövedelem és a család reális jövedelme között, az egyesület kuratóriuma akár év közben is megszüntetheti a tanuló ösztöndíját. Ha a tanuló a tanulmányi és szociális feltételeknek eleget tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a következő évre is, sőt a tanulmányok végéig meghosszabbítható.

Pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan jó képességű gyermeke a 2021/2022‑es tanévben magyar nyelven tanult VI–X. osztályban a romániai magyar közoktatásban (beleértve a szakközépiskolai és a szakiskolai oktatást), és teljesíti az alábbi feltételeket:

  1. A család anyagi helyzete megnehezíti a gyermek továbbtanulását; az egy családtagra eső reáljövedelem nem haladja meg a havi nettó 1200 lejt;
  2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig (szakoktatásban tanulmányai befejezéséig) tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban;
  3. A gyermek a 2021/2022‑es tanév végén legalább 8,50‑es tanulmányi átlagot ért el.

A pályázatok kizárólag a 2022/2023‑as támogatási évre szóló adatlapon nyújthatók be, és mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat. A hiányos pályázatokat az ösztöndíjbizottság nem veszi figyelembe.

A pályázatokat 2022. augusztus 31‑ig kell eljuttatni az egyesület postacímére: Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi” – 400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 2. ap. 3. vagy a nyilas_misi@yahoo.com e‑mail-címre.

Bővebb információk az egyesület tevékenységéről a nyilasmisi.ro honlapon olvashatók. Innen tölthető le a pályázati csomag (felhívás, adatlap, űrlap a pályázó tanuló jellemzésére) is, illetve kérhető a fenti drótpostacímről. A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás a hétköznap 10–16 óra között hívható 0787/200–690 telefonszámon kérhető.

Copyright © 2023 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu