Kulturális folyóirat és portál

VAR juli 02_Nyilas Misi logo

2021. augusztus 17 | Várad | Társadalom

Nyilas Misi-ösztöndíjra lehet pályázni

A kolozsvári székhelyű Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 2003 óta támogatja ösztöndíjprogramjával a tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, diákokat. A következő tanévre szóló tanulmányi ösztöndíjra augusztus végéig várják a pályázatokat.

A világ számos pontján élő támogatók anyagi hozzájárulásának köszönhetően a nonprofit szervezet évente több száz ösztöndíjasa folytatja tanulmányait. A támogatók személyesen is figyelemmel követhetik pártfogoltjaik tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. Egy tanuló ösztöndíja havonként 18 000, évi szinten 216 000 forintnak megfelelő összeg. A legjobb eredményeket felmutató ösztöndíjasok akár havi 27 000 forint értékű támogatásban is részesülhetnek. Sikeres érettségi után az ösztöndíjasok felsőfokú tanulmányait is segíthetik támogatóik.

Pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan jó képességű gyermeke a 2020/2021‑es tanévben magyar nyelven tanult VI–X. osztályban a romániai magyar közoktatásban (beleértve a szaklíceumi és a szakoktatást), és teljesíti az alábbi feltételeket:

  1. A család anyagi helyzete megnehezíti a gyermek továbbtanulását; az egy családtagra eső reáljövedelem nem haladja meg a havi nettó 1200 lejt;
  2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig (szakoktatásban tanulmányai befejezéséig) tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban;
  3. A gyermek a 2020/2021‑es tanév végén legalább 8,50‑es tanulmányi általánost ért el.

A pályázatokat 2021. augusztus 31‑ig várják az egyesület postacímére: 400095 Cluj-Napoca (Kolozsvár), str. Iuliu Maniu 2/3. vagy a nyilas_misi@yahoo.com e‑mail-címre.

Bővebb információk az egyesület tevékenységéről a nyilasmisi.ro honlapon olvashatók. Innen tölthetők le a pályázati űrlapok (adatlap, űrlap a pályázó tanuló jellemzésére) is. A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás a hétköznapokon 10–16 óra között hívható 0264/531–153 és 0787/671–137 telefonszámon vagy a nyilas_misi@yahoo.com e‑mail-címen kérhető.

(Megjelent a Várad 2021/7. számában)

Copyright © 2022 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu