Kulturális folyóirat és portál

Folyóirat

Várad 2018/9

A Várad folyóirat szep­tem­be­ri számának vezércikkében Szűcs László a nagyváradi görögka­to­li­kus püspöki pa­lo­ta leégésének döbbe­netéről ír. A lap­számban vers­sel je­let­ke­zik: Al­bert-Lőrincz Márton, Cson­tos Márta, Baka I. Pat­rik. Prózát pub­likál Fábián Ju­dit, Támba Renátó, Gu­li­sio Tímea. La­ka­tos-Fle­isz Ka­ta­lin Szilánkok címmel esszét közöl, a Kultúra ro­vat­ban Péter I. Zoltán helytörténeti írása ol­vas­ható, Tóth Haj­nal a 220 éves váradi ma­gyar színjátszásról érte­ke­zik. A Társa­da­lom ro­vat­ban foly­tatódik Alföldi Imre regényes önéle­traj­zi krónikája. Külön tömböt de­dikál a lap a száz éve, 1918-ban szüle­tett Hu­bay Miklós nagyváradi író, költő, drámaíró emlékének (Szilágyi Aladár, Szűcs László, Lászlóffy Csa­ba, Ta­va­szi Haj­nal, Kőrössi P. József írásai, végül fényképgaléria Hu­bay­val a fókusz­ban).

Varad09borito.indd

Copyright © 2023 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu