Kulturális folyóirat és portál

2011. július 26 | Szűcs László | Napló

Hat világgal gazdagabban

Hat világ Váradon. Hat különböző. Van közöttük költő, aki irodalmi lap főszerkesztője Marosvásárhelyen, van Vásárhelyről Magyarországra települt kisebbségkutató, van prózaíró, prózában, versben, drámában egyaránt sikeres budapesti, van Ady portrévá lett arcát megmutató irodalmi múzeumi főigazgató, versben és szerepjátékban is briliáns költőnő, s van szerkesztő, kritikus, közíró Kolozsvárról. Ők hatan a Várad második Törzsasztal-különszámának főszereplői, akiket Kőrössi P. József faggatott estjeink vándorló helyszínein. Hiszen míg Ágoston Vilmossal a Bihar megyei könyvtár Kék termében, Kovács András Ferenccel, Karafiáth Orsolyával és Háy Jánossal a Bémer téri városi művelődési házban, Selyem Zsuzsával az Ady líceum könyvtárában találkozhattak a váradiak, E. Csorba Csilla Ady-albumát a Müllerájban, a mai Ady Endre Emlékmúzeumban mutattuk be. E sokféle közegből érkezés, a többhelyszínűség, a műfaji sokféleség kifejezi azt a szándékot, ami e találkozók legfontosabb szervező elve: érdekes és értékes alkotókkal, életművekkel megismertetni az olvasót.

Az előző válogatáshoz hasonlóan, a Törzsasztal esteken a találkozók napján elhangzottakon kívül az Erdélyi Riport részére készült interjúkat is közreadjuk, melyekben a némelykor elkerülhetetlen párhuzamosságok mellett gyakran más irányt vett a beszélgetés, mint a közönség előtt zajló nyilvános interjúk alkalmával, tehát kiegészítik, gazdagítják a képet.

A Várad szerkesztősége immár az ötvenedik esthez közeledve ezúton is köszönetét fejezi ki a Szépírók Társaságának, az Ady Endre Elméleti Líceumnak, az iskola könyvtárának, továbbá a Törzsasztal estek népszerűsítéséért kollégáinknak a Bihari Napló és a Reggeli Újság szerkesztőségéből, a nagyvarad.ro weboldalnak, az országos napilapok, a Krónika és az Új Magyar Szó váradi tudósítóinak, s nem utolsósorban hűséges közönségünknek.

Copyright © 2022 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu