Kulturális folyóirat és portál

VAR marc 30_31_elkeszultek 2

2021. április 22 | Fried Noémi Lujza | Kultúra

Elkészültek a páholyház felújításával

Az épület felújítását befejezték, és a tervek szerint a nyár folyamán megnyitják a László király szabadkőműves-páholy egykori páholyházából kialakított szabadkőműves-múzeumot.

A László király páholy székházát a Rulikowski (ma Armatei Române) úton 1902. február 2‑án avatták fel. A görög és helyenként szecessziós stílusjegyeket magán viselő, klasszikus ízléssel megalkotott ingatlan 1901-ben épült Bálint Zoltán és Jámbor Lajos budapesti szabadkőműves műépítészek tervei szerint.

Magának az épületnek a felújítását befejezték, következik a múzeummá való átalakítása. Florin Birta nagyváradi polgármester elmondta, a céljuk az, hogy az egykori páholyházat múzeumként adják át a nagyközönségnek, tájékoztatott a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal sajtószolgálata.

A homlokzaton nincsenek ablakok, csak egy oszlopcsarnok, amelyet két pilaszter határol, belül dór oszlopfőket látni. Az oszlopcsarnok fölött neoklasszikus elemek keverednek a szabadkőművességre jellemző díszítőelemekkel, a tetőt szfinxek díszítik.

A múzeumot a tervek szerint idén júliusban nyitják meg, kialakításában a Nagyváradi Városi Múzeum – Kulturális Központ partnere a Romániai Nagypáholy, az Országos Levéltár és a nagyszebeni Brukenthal Múzeum.

Belül, a bejárat mellett alakítják ki a recepciót, jobb oldalon pedig a szabadkőműves-templomnak megfelelő kiállítási teret hoznak létre, s ezt az országos nagypáholy adományaival rendezik be. Balra az Elveszett lépések csarnoka lesz, mely bejáratként szolgál a templomnak berendezett terembe. Az épület közepén kialakítják a Beavatás fülkéjét és a páholy főmesterének irodáját. Az állandó kiállításokon az egykori bútorzatot és használati tárgyakat is bemutatják majd, ezek mellett informatikai eszközök is segítik majd a múzeumlátogatókat.

Az egykori páholyház műemlék, felújítását 2018 áprilisában kezdte el az Euras Kft. Az áfa nélkül 5,9 millió lejes költséget a Regionális Operatív Programon keresztül fedezték. A 442 négyzetméter alapterületű, múzeumként hasznosított páholyház mellett felújítottak még két épületrészt, ezek a múzeumot szolgálják majd ki.

Fotók: Nagyváradi Polgármesteri Hivatal sajtószolgálata

(Megjelent a Várad 2021/3. számában)

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu