Kulturális folyóirat és portál

VAR maj 08_09_targyiasult 1

2022. június 23 | Várad | Társadalom

Tárgyiasult barátság Érbogyoszlón

A világjárvány hátráltató hatása miatt két év késéssel került sor Érbogyoszló és a franciaországi Bondues közötti baráti kapcsolat 30 éves fennállásának megünneplésére. Ebből az alkalomból közösségi házat is avattak az érmelléki faluban húsvétkor.

Az 1989‑es romániai forradalmi események hírére sokan és sokfelé megmozdultak, hogy segítsenek, támogassák a kommunizmus alól szabaduló ország lakosságát. A franciaországi Bondues településen sem volt ez másként. Nem lévén helyismeretük, találomra ráböktek a térképre, és a Bondues-höz hasonló hangzású Buduslăut választották úti célként. Látogatásuk megismétlődött, egyre élénkebb kapcsolat alakult ki a francia „követek” és a bogyoszlóiak között. Később az érmelléki falu küldöttsége is viszonozta a látogatást. Személyes kapcsolatok jöttek létre olyannyira, hogy két helyi fiatalember is Bondues-ben találta meg élete párját. A dolog pikantériája, hogy a franciák hosszú ideig szentül hitték, hogy román ajkú barátokra találtak Érbogyoszlón. Mire kiderült, hogy valójában egy színmagyar faluról van szó, kapcsolatuk olyannyira elmélyült, hogy mit sem számított a nemzeti hovatartozás.

Az oda-vissza látogatások egyre gyakoribbá váltak, a bondues‑iek sohasem érkeztek üres kézzel, egyebek mellett számítógépekkel szereltek fel egy osztályt, említésre méltó az 1500 kötetes könyvadomány vagy az ajándékba hozott mikrobusz is. A hatékonyabb segítségnyújtás érdekében csakhamar létrehozták a Bondues–Buduslau Echange nevet viselő egyesületet, amelynek francia részről a 2016-ban elhunyt Antoine Decanter lett az elnöke, míg Érbogyoszlót hasonló tisztségben Tarpai Imre képviseli. 2005-ben önkormányzati szinten is testvértelepülési kapcsolatra léptek.

2020-ra tervezték ismeretségük 30. évfordulójának megünneplését, s akkor avatták volna fel az akkorra már felújított, közösségi házzá átépített egykori szövetkezeti ingatlant. A francia testvértelepülés finanszírozta a munkálatokat, a kivitelezés felvigyázását Tarpai Imre vállalta magára. A Covid-járvány miatt azonban késett az ünnepélyes találkozó, arra csak idén nagyszombaton került sor. Az eseményen részt vevő bondues‑i küldöttséget az egyesület jelenlegi elnöke, Didier Capelle vezette. Tarpai Imrével közösen vágta át a Francia Klubként emlegetett közösségi ház avatószalagját, később a névadó emléktáblájáról rántották le a leplet.

Az épület elé sereglett helybelieket és a vendégeket Bereczki András nyugalmazott református lelkipásztor is köszöntötte, ő volt a falu lelkésze a kapcsolatépítés hajnalán. Csodának nevezte, hogy ilyen hosszú ideig fennmaradt és mindeközben megerősödött a két település közötti barátság, amely, mint mondta, bibliai hasonlattal élve nem homokra, hanem kősziklára épült. Ez a szikla pedig a szeretet. Ily módon sikerült leküzdeni nyelvi és távolságbeli akadályokat egyaránt – mondta a tiszteletes, és Isten áldását kérve reményét fejezte ki, hogy még hosszú évtizedekig fennmarad a Bodues és Érbogyoszló közti barátság.

Orosz Márta, a falu jelenlegi lelkipásztora a 103. zsoltár második versére alapozta mondandóját, s azt a hihetetlen ragaszkodást méltatta, amely a franciák részéről megnyilvánult. Akik még gyermekként találkoztak a bondues-i küldöttséggel, mára már felnőttek, ez is láttatja a testvéri szeretet időtálló voltát – mondta a lelkésznő.

A szabadtéri eseményekre tekintettel voltak az égiek, mert csak miután az új közösségi házba bevonultak az ünneplők, kezdett előbb szemerkélni az eső, majd záporrá „nemesedve” eleredt. Tarpai Imre felsorolta a közös emlékeket, ismételten köszönetet mondva méltatta barátságukat, majd egyperces néma csenddel adóztak azok emlékének, akik kapcsolatuk létrejöttének kezdetén még közöttük voltak. Köszönetet mondott László Józsefnek is, aki körbebiciklizte Erdély határát, és az eladott kilométer-jegyekből meg norvég segítséggel sikerült egy játszóteret kialakítaniuk a közösségi ház udvarán. Ezután a belső térben leleplezték Antoine Decanter emléktábláját, ezen az első egyesületi elnök arcképe, illetve román, francia és magyar nyelven az őt bemutató ismertető olvasható. Múltidézőként pedig kivetítőn megtekintették azt a fotó-összeállítást, amely az 1990‑es első találkozást örökítette meg.

Didier Capelle átnyújtotta a község polgármesterének azt a zászlót, amelyet a forradalom idején vittek magukkal, míg Kócza István a község jellegzetes épületeit ábrázoló molinót adott ajándékba a francia jóbarátnak. Az ünnepség során elénekelték a francia és a magyar himnuszt, aztán pedig közös ebéden vettek részt.

D. Mészáros Elek

Nyitókép: Didier Capelle és Tarpai Imre vágta át az avatószalagot

Galériabeli fotók: Lent: a két egyesületi elnök, Bereczki András és Orosz Márta (jobboldalt); Az egyesület első francia elnökének emléktábláját is leleplezték; László József „kerékpározta össze” ezt a játszóteret

(Megjelent a Várad 2022./5. számában)

Copyright © 2023 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu