Kulturális folyóirat és portál

VAR okt 30_31_tabudontogeto 1

2021. november 24 | Várad | Társadalom

Tabudöntögető könyv

A várakozásnak megfelelően sokan jelentek meg Sikli László egykori római katolikus plébános könyvbemutatóján a várad-olaszi református templomban szeptember elején.

A kötet Kísértés vagy belső parancs? címmel jelent meg, s tematikai fő irányvonalát az alcím teljességgel megadja: Egy katolikus pap vívódásai a cölibátus és szerelem kereszttüzében. A szerző szerelmi kapcsolatát felvállalva hivatását elhagyni kényszerült. Két gyermekük van.

Bozsódi-Nagy Orsolya, a könyvbemutató moderátora a sokak által megfogalmazott kérdést is feltette a szerzőnek: Katolikusként miért éppen egy református templomot választott az esemény helyszínéül? Sikli László elmondta, hogy bár más helyszíneket is keresgéltek, egy hirtelen ötlettől vezérelve felhívta telefonon Nacsádiné Csuka Melinda várad-olaszi református lelkipásztort, s ő igent mondott a felkérésre. A helyszín megválasztása annak is köszönhető – mondta a szerző –, hogy a református egyház magatartása példaértékű a „szaporodjatok és sokasodjatok” isteni parancs betöltésében, míg a katolikus vezetés elutasító magatartása számtalan torzuláshoz vezetett a papság körében.

Sikli ezúttal nem a katolikus egyházzal hadakozott, hanem sokkal inkább érte. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a kötetbemutató előtt a Fő utcán szemtanúi voltunk, amint a volt plébános az egykori Orsolya zárda templomába tér be imádkozni. Mint mondta, nem a cölibátust utasítja el, hanem annak kötelezővé tételét. Mert vannak olyan papok, szerzetesek, akiknek erre elhívásuk van. Az önkéntesség nyomdokain haladva ezeket a személyeket még nagyobb megbecsülés, tisztelet övezné.

A történet főszereplői egyes szám harmadik személyben jelenítődnek meg a könyvben, ezzel is érzékeltetni szándékozott a szerző, hogy ez nem pusztán a személyes élettörténete, hanem sok száz volt szolgatársának is dilemmája, valós küzdelme. A beszélgetés során Siklinek szögezték a kérdést, mit gondol, miért nem foglalkozik a katolikus egyház a cölibátus kérdésével. Válaszában két lehetőséget villantott fel: vagy a pásztorbottól nem látják az erdőt, vagy nem veszik észre a teli templomos misék, a pápalátogatást övező érdeklődés megtévesztő voltát. Ne áltassuk magunkat, ezeken a tömegeseményeken való részvétel nagyobbrészt kíváncsiságból fakad. A cölibátus bebetonozása által pedig az egyház még inkább sebezhetővé vált, az egyre súlyosbodó paphiány is erre vezethető vissza. A papság nem meri felemelni a szavát, mert a mindennapi kenyér fontossága erősebb – összegezhető az író álláspontja. Ennek ellenére szándékában áll eljuttatni regényét egyházi vezetőkhöz, hogy ezáltal is gondolkodásra késztesse őket.

A jelenlevőknek is jutott idejük a beszélgetésen elmélkedni, üdítő pillanatokat teremtett Szerefi Ilona énekhangja és Réthi Brigitta orgonajátéka. Az esemény utolsó momentumaként a feleség, Erika asszony bensőséges hangon szólt szerelmükről, házasságukról, arról a láthatatlan kötelékről, amely révén mindmáig kitartottak egymás mellett.

D. Mészáros Elek

(Megjelent a Várad 1o. számában)

 

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu