Kulturális folyóirat és portál

VAR szept 06_07_szakkonyvekkel 1

2021. november 1 | Várad | Kultúra

Szakkönyvekkel is szolgálnak

Orvosi-tudományos szakkönyveket is találni a Gheorghe Şincai Bihar Megyei Könyvtár másik részlegén, mely ugyancsak a dr. Mariana Barna vezette Olvasószolgálathoz tartozik, akárcsak a felnőtt és a gyermekrészleg. Az orvosi-tudományos részleg működéséről Lilia Blaga és Bogdan Avram könyvtárosokkal beszélgettünk.

Bogdan Avram 2001 óta dolgozik a tékában, egy ideig a katalogizálás volt a feladata, majd a műszaki részlegre került. Az orvosi részlegen azóta dolgozik, amióta az intézmény a görögkatolikus püspöki palotából a Nagyvásár térre költözött, s a részleg ott is maradt. Szeret kerékpározni, kedvenc olvasmányai a történelmi tárgyú munkák és a szépirodalom. Lilia Blaga több mint húszévnyi tapasztalatot gyűjtött már össze, dolgozott a könyvtár Dacia sugárúti fiókjában, az átszervezés után került az orvosi részlegre. Szenvedélye a zene, az orvostudomány és a filmművészet, oroszból, franciából és angolból fordított köteteket.

– Mikor hozták létre ezt az önálló részleget,mikor váltak külön a felnőtt részlegtől?

– Az 1980‑as években alakult meg a megyei könyvtár műszaki részlege, ide az orvosi, a tudományos és az iparral kapcsolatos könyvek kerültek. Néhány átszervezés után, 2007 októberében ugyanazzal a könyvállománnyal létrejött az orvosi-tudományos részleg, s ez közel tizenhárom évig működött a Nagyvásár (ma 1 Decembrie) tér 12. szám alatt. (Az épület ma üresen áll – szerk. megj.)

– Az orvosi szakirodalom mellett a tudomány más területeiről is vannak könyveik. Melyek ezek a területek?

– Akik átlépik a küszöbünket, azok több területről is találhatnak érdekes könyveket. A jelentős számú orvosi szakkönyv az orvosi patológiától a gyógyászatig, a gyógyszertantól a sebészetig minden ágat felölel. Az orvostudományhoz kapcsolódó területekről is vannak könyveink, mint például a táplálkozástudomány, az egészséges életmód vagy a kinetoterápia, de vannak matematikai, fizikai, biológiai és a különféle iparágakról szóló szakkönyveink is.

– Melyek a legnépszerűbb területek?Vannak‑e magyar nyelvű könyveik is, és ha igen, milyen témakörökben?

– A legkeresettebb témák az orvosi, a menedzsment-könyvelés, az elektrotechnika, a nemzetközi gasztronómia, de a gyógynövényekről és a természetgyógyászati kezelési módokról szóló köteteket is sokan keresik. Vannak román, magyar és angol nyelvű könyveink is, utóbbiakkal a nem román vagy magyar anyanyelvű orvostanhallgatókat segítjük. Az online katalógusban egyébként bárki könnyen megtalálhatja az általa keresett címeket, bármilyen nyelven íródtak is azok.

– Hogyan változott a részleg költségvetése az átszervezés után? Van elegendő alap megvásárolni az újdonságokat, tudván, hogy a szakkönyvek egyáltalán nem olcsók?

– A megyei könyvtár beszerzési osztálya az összes részleggel összedolgozik, a beszerzések a könyvek keresettségétől és az olvasói érdeklődéstől is függenek. Mivel a szakkiadványok drágák, a könyvtár jelentős erőfeszítéseket tesz azért, hogy lépést tartson az újdonságokkal egy olyan változó területen, mint amilyen az orvostudomány.

– A világjárvány, az online oktatás, az átszervezés és költöztetés hogyan érintette a részleg működését?

– A pandémia az egész oktatásra kedvezőtlenül hatott, a lezárások és korlátozások megváltoztatták a könyvtár és a könyvtárosok életét is. A könyvtárat nem lehetett látogatni, online érkeztek a kérések, ami megtöbbszörözte a munkánkat, elő kellett készítenünk a kért könyveket, hogy azokat online formátumban küldhessük el, például a könyvészetet, vagy később elő kellett készítenünk a kikölcsönzendő könyveket, hogy azokat a megfertőződés legcsekélyebb veszélye nélkül adhassuk vagy vehessük át. A könyvtáros kollégák segítségének köszönhetően a költözésünk rekordidő alatt lezajlott januártól márciusig, mintegy 12–15 ezer kötetet költöztettünk át, illetve egyúttal le is selejteztünk jó pár elavult kiadványt. Az olvasóink követtek minket ide is, a megyei könyvtár székhelyének II. emeletére. Itt egy szépen berendezett, tágas terem áll rendelkezésünkre, s a közelben van olvasóterem is.

– Önök szerint milyen a jó könyvtáros?

– A könyvtárosi hivatás alapja a könyvek szeretete. A jól megalapozott általános műveltség mellett jól kell tudnunk kommunikálni, ismernünk kell idegen nyelveket, ismernünk kell az új kiadványokat, és nem utolsósorban minden olvasóval meg kell találnunk a hangot.

– Rendszeresen szerveznek kiállításokat is a részleghez vezető folyosón, s beszámolnak ezekről a honlapon. Hogyan választják ki a témákat?

– Alapjában véve a kulturális kalendáriumot követjük, olyan személyiségekre szeretnénk felhívni a figyelmet, akik maradandót alkottak a maguk területén. Vannak olyan események, amelyeket az olvasóink érdeklődésének hatására vagy a könyvállományunk népszerűsítése érdekében szervezünk meg. Sikeresek voltak a kóstolással egybekötött kiállításaink, ezeken a tea kultúrájának bemutatása mellett egy-egy csésze teát, a csokoládé történetének megismertetése mellett csokoládét kóstolhattak a hozzánk betérők, de megemlékeztünk például az ápolók napjáról is.

Fried Noémi Lujza

Máté Zsófia

Nyitóképen: Lilia Blaga és Bogdan Avram

(Megjelent a Várad 2021/9. számában)

 

Copyright © 2021 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu