Kulturális folyóirat és portál

train-3384786_1280

2023. október 5 | Várad | Irodalom

Össztudattól az időutazásig

Össztudat

Ne hidd, csillag-lávafolyam nem

emlékezik a Semmi-vulkánhegységre,

a teremtés tájelemei ne tudnának

egymásról, holdudvar Fiastyúkról, Napról

ásító feketelyuk, mely befelé fordulva

álmodik pár párhuzamos univerzumot,

mire felébred a fa, s folyó tükrébe pillantva

megállapítja, megint én, hajnal, millió

zölden rezgő izzás, s lombjából a szél

hol emberi profilt skiccel, hol emberelőttit,

kíváncsi fénycsóva pásztázza tiltások

sötét  anyagát az anyagtalanba vonult

Teremtőig, kinek szaporodó nyelv-

családokkal kéne szót érteni, kósza nyájjal,

mely belegázol alkotó magányba, transz

szította víziót tör-zúz, szétszaggatja

a légkör festővásznát, elszínez buzgó víz-

festéket, mindazonáltal álhozsannázik,

hökkenten kommentál mesterművet

Himalája halálos ormaitól élet óceáni

bölcsőjéig, kristályalakzat, szimmetriák,

színözön nászát irigyli, összefüggéseket

ugraszt össze, birodalmat bomlaszt, ön-

csonkítási szabványt szab, gyarmatosít

világkincstárnyi névtelenséget, tán nincs

is szürkeállomány befogadó képességét

próbára tevő káprázat, sejtosztódástól

egekre ívelt hal-száltó, levegő, semmi

kívüle…nem valószínű, hogy kert ne

tudna virágról, az együvé tartozás atom-

magja elektron- és protonfelhőbe pólyáló

szülői virrasztásról, felkel a fa, fénytus,

oxigén omlett, fotószintézises fotózás

után elkíséri leveleit óvodába, klorofill

kollégiumba, eredendő erdőegyetemre…

Isteni

Nézd évődő szemvillanásukat,

gyönyörködj, Uram, pillanatba

révültek önkívületében, ugye,

téged is elámít Éva eredendően

csábító kecsessége, mosoly-

mágiára libbenő haj, vállrezzentő

magakelletés, csípőhimbálásban

szeretkezés előjátéka, hangjuk

földdobbanásra egybefolyó víz-

esése, ugye, irigyled Ádámot,

aki szoprán rímhívóra tenor C-be

ölel kézzelfogható divinitást,

bánod, hogy körvonalazhatatlan

virtuális valód nem élhet át

sejtekbe sűrített billió fény-

éves talányt, mi bennük talál

tobzódó feloldásra, míg egymásba

bolondult pozitív és negatív töltés,

lobogó lélek elektromágneses

kisugárzása színed előtt huny

semmi pehellyé. Az almába

harapás élvét viszont magukkal

vitték sivatagi, holt-tengeri, halál-

völgyi száműzetésbe, házat,

hazát zúzó meghasonlás-, ég-

szakadás-, járványtól is megóvták

a túlélés katalizátorát, miután

halandósággal büntette testetlen

testület az alkotó féltékenységre

fittyet hányó humán hálátlanságot,

lásd, Űrszemeddel is, törékeny

nő derekán hordópánttá dagad

idő, férfi, duzzadó erejű fitt lett

önmaga árnyéka, ám átörökítik,

ami isteni, s istennek elérhetetlen…

Időutazás

Nyolc óra tizenkilenckor érkezik

Bécsből hármas vágányra szerelvény,

nyolc óra tízkor indul is tovább,

még a harmadik évezred vonalán

jön kereken kilenc percet, s mire

befutna, már kilenc perce robog

valamerre, felszálltál, vagy nem

a volt nincsen vonatra, már kilenc

perc időűrben nyeli a végtelenben

találkozó párhuzamos síneket,

kilenc éveket ifjulva bámulhatsz

benépesedő hiánytájra, állomásról

állomásra válik jövővé a  múlt,

a másodiknál elektromos mozdonyt

dízelre, harmadiknál gőzösre

cserélik, gőzfelhőt borít háborúk

kilométerköveire, fütyül, füttyög

visszarajzolódó határnál, meg-

töltik a lokomotív szénládáját,

gyárrom, bányák cégére hirdeti

a munkafelvételt, rozsdamarta

kasza sercegése, dohogó cséplő-

gépek, élesedik hallásod, madár-

hang, látod a vetések zöld-, sárga-,

lilakockás skót szoknyáját, lenge

ökörnyál, lángoló csipkebokor

szabadít egyiptomi szolgaságból,

hársfavirág illata illan, szülőfalu,

toronyóra száll láncostul, merengő

város a történelem utasterén át,

megfeszül izomzat az ingujjban,

váltakozó feszültség vibrál vénán,

netán szemet vetsz a szemben

ülő hölgy-, asszony-, leányzóra,

hova, hová utazik/utazol, ó,

most csak ide, a végtelenbe, feleli,

én is, én is…

Eszteró István versei

 

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu