Kulturális folyóirat és portál

05 - Mezey Lajos

2020. március 31 | Várad | Kultúra

Megemlékezés az első váradi fotográfusról, Mezey Lajosról

Az Euro Foto Art Nemzetközi Egyesület méltóképpen szeretne megemlékezni az első váradi fotográfusról, Mezey Lajosról, akinek ősszel lesz születése kétszázadik évfordulója.

A tervek szerint 2020. október 3-án tartják majd meg az ünnepséget, ugyanis éppen azon a napon lesz Mezey Lajos festőművész, fotográfus születésének 200. évfordulója. A jubileumi eseményt megelőzően emléktáblát lepleznek le a Pavel utca 3. szám alatti ház homlokzatán, ugyanis ebben az épületben működött az első váradi fényképészeti laboratórium és stúdió.

Merthogy Mezey Lajos sírját nem találták meg a Rulikowski temetőben, az Euro Foto Art vezetősége kérelemmel fordult a Nagyváradi Közterület-fenntartó Zrt. főigazgatójához: jelöljön ki egy helyet a temető főútja környékén, ahol a bicentenáriumi ünnepségek során felállíthatnak és felavathatnak egy síremléket Mezey Lajosnak.

A bicentenárium nyitórendezvényeként a várban lévő városi múzeumban és kulturális központban Kétszáz esztendő telt el Várad első fotográfusa, Mezey Lajos születése óta címmel szimpóziumot tartanak, majd megnyitják a művész fényképeiből és festményeiből összeállított tárlatot.

Jelenleg a várbeli fotótörténeti múzeumban nincs dokumentálva az a közel száz év, amely eltelt Mezey Lajos halála (1880) és a nagyváradi Tavirózsa Fotóklub létrejötte (1976) között. E hiányt pótolandó az elképzelések szerint olyan dokumentumok és tárgyak kerülnek majd a kiállítótermekbe, melyek ebből a – helyi fényképszeti mozgalmak szempontjából is érdekes – időszakból származnak. E célt szolgálandó Tóth István fotóművész (AFIAP), az Euro Foto Art Nemzetközi Egyesület és a Tavirózsa Fotóklub alapítója és elnöke, a Mezey-féle bicentenárium koordinátora-kurátora kutatómunkába fogott. A kutatást  az Országos Levéltár Bihar megyei fiókjánál kezdte el, és a Bihar Megyei Gheorghe Şincai Könyvtárban, valamint váradi és debreceni múzeumokban folytatja majd.

Akik valamiképpen segíteni tudják Tóth István projektjét, illetve olyan fényképekkel és más dokumentumokkal rendelkeznek az 1880–1976 közötti időszakból, amelyekkel kiegészülhetne a fotótörténeti kiállítás anyaga, a 0741-212-111-es telefonszámon és az eurofotoart@gmail.com e-mail címen vehetik föl a kapcsolatot az Euro Foto Art vezetőjével.

 

Copyright © 2023 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu