Kulturális folyóirat és portál

Varad apr ajanlo 1

2021. május 10 | Hírek

Még kapható az áprilisi Várad

Megannyi érdekes írás várja mindazon olvasókat, akik föllapozzák a Várad folyóirat áprilisi lapszámát. Dal-szöveg rovatunkban Tamás-Péter Réka „Hol a világ véget ér, nem ér véget a dal” című, Bródy János dalszövegeiről írt tanulmányának első része olvasható. „A dalszöveg kategóriája kívül rekedt ugyan az irodalmi kánonon, de több példa is igazolja, hogy olykor alaptalanul, ugyanis létezik a dalköltészetnek egy olyan rétege, amley magán hordozza a művészi szöveg jegyeit. Ilyen irányból megközelítve Bródy János dalait, egy újabb értelmezési horizont nyílt meg számomra. (…) Ezeket a megfigyeléseket megosztva szeretném jellemezni alkotói pályáját, bemutatni a dalok tematikáját, műfaji sajátosságait, jelképrendszerét, a jelentésteremtés különböző módozatait.”

A (Fény)képes krónikában Kerekes István fotóművész Hazafelé című fotográfiája látható. A történet egy makacskodó kecskéről és a jószágot csüggedten noszogató pásztorfiúról szól.

A Gheorghe Şincai Bihar Megyei Könyvtár mintegy 120 ezer darabból álló régi könyv-, újság- és kéziratgyűjteményéről és ezek hozzáférhetőségéről dr. Silviu Sana könyvtárost-történészt kérdezte Fried Noémi Lujza.

Búcsúzkodás premierekkel és könyvbemutatókkal címmel Tóth Hajnal írt összeállítást a Szigligeti Stúdió bezárásáról és búcsúrendezvényeiről. Könyv- és lapbemutató című cikkünkben a Holnap Kulturális Egyesület három új könyvéről és az Újvárad című kulturális lap első számáról lehet olvasni. Búcsú Kinda Pétertől című nekrológunkban a márciusban elhunyt gordonkaművészre emlékezik Tóth Hajnal. Az Ajándék számomra, hogy itt lehetek címmel közölt interjúban Molnár Judit beszélgetett Domahidi Katával, a Nagyváradi Állami Filharmónia ifjú csellistájával. Film, darabokban címmel Bozsódi-Nagy Orsolya írt kritikát Mundruczó Kornél Pieces of Woman elnevezésű filmjéről. Az Irodalom rovatban Dezső Ilona Anna prózaverse és festményreprója található.

A Társadalom rovatban megtalálható a BBTE közgazdászainak Járványmérleg című összefoglalója, valamint az Erdélyi Jogélet különszámának ismertetője, melyben olvashatnak a kisebbségi törvény aktualitásáról, az otthonossághoz való jogról, a kisebbségi jogvédelem nyelvezetéről és egyebekről. Folytatódik D. Mészáros Elek Munkavállalók című szocioriportja.

Dérer Ferenc Bihari naplók elnevezésű kötetének magyarremetei bemutatójáról számolt be a belényesi Kovács Zoltán.Időutazás Az én Váradommal címmel dr. Kiss András fotóalbumáról közöltünk ajánlót. Arctorna, sisakbeszélő, bulibusz – Molnár Csikós László vajdasági nyelvész Újabb divatszavak című szógyűjteményéről Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó vezetője beszélgetett a szerzővel.

Török István Attilával a Teuton Lovagrendről beszélgetett Dérer Ferenc. A Biharország rovatban található keresztrejtvényben Kós Károly egyik gondolatát idézzük. Ugyancsak a Biharország rovatban a szórványban nyílt délutáni iskolákról található cikk Fried Noémi Lujza tollából. A Ferdítések rovatban Részletkülönbségek címmel Molnár Judit fejti ki néhány gondolatát.

Az áprilisi Várad még megvásárolható: Nagyváradon az újságos bódékban, a Teleki utcai Illyés Gyula Könyvesboltban és a Libris Antica Grasos híd melletti boltjában, illetve Margittán az érdekvédelmi szervezet székházánál levő könyvüzletben.

Előfizetésre is van mód: 3 hónapra 25, fél évre 50, egy évre 100 lejért lehet előfizetni a Váradra személyesen a megyei könyvtár pénztárában vagy postai átutalással (mandat poştal), feltétlenül feltüntetve az előfizető nevét és postacímét.

 

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu