Kulturális folyóirat és portál

6 Toth Istvan sirja 2

2023. október 25 | Várad | Irodalom

Lírai önarckép Tóth István költőtől

Emberségre űzve

Román sírok közt, bozótos sarokba’
nyugszik jó anyám anyja meg az apja.

S az árkon innen a Tóth nagyapámék
behorpadt sírján a fejfa is áll még.

Cselédek voltak, értették is egymást,
külön porlanak; így hozta a vallás.

De két gyermekük gondolkodás nélkül
öntötte egybe a vért a két szívből.

Román, magyar vér tán azért folyt össze,
hogy agyamat a közös vér fürössze,

Mint Köröseink, a bihari földet,
mikben a móc hegy izen az Alföldnek.

S így belülről is emberségre űzve,
figyeljek fel az olthatatlan tűzre:

az értelemre! -s csillagokig nőve,
láthassak át egy emberibb jövőbe,

hová csak tiszta szív vihet
mint sast az ég, mint halat a vizek.
1956

Már kezdek ráébredni végképp

Már kezdek ráébredni végképp,

hogy nem az alvás, de az álom

frissít fel engem éjszakánként,

ha járkálok otthoni tájon.

 

Kenyérízű paraszti szókat

hallgatok. Nem telek be velük.

Elnyújtózkodom. Felfrissítenek

a harmatos szalmájú szérűk.

 

A gondok szelekként sodornak,

mint fák körüli őszi magvat.

A hajlatok szelíden szólnak,

hogy fülükben megtapadjak.

 

Minden udvar anyámként tart itt,

és minden út bátor testvérem.

Elfogyok – sokasodom köztük,

mint kenyér a kenyérszegésben.

1963

Testamentum

Ami csak teljes győzelemre vágyik,

önmaga köré ne növesszen tüskét.

Mesterként rakja fel molekuláit,

hol percekben megcsillan az öröklét.

 

Csend-részecskékből épült hangyavárak,

miket feltúrnak mackók és vakondok,

bolydulásai sokféle halálnak,

nagy heggyé haltok, mint útmenti dombok.

 

Világosodik tőletek már bennem

sorsom, mely teljes győzelemre vágyik.

Sok-sok halálos, éltető sebemben

egy gondolat láng-pengéje világít:

 

az életem – úgy érzem – odavan már,

rombolódom, úgy épül bennem eszméd,

hogy szebbé válhass romló önmagamnál,

bátrak fegyvere, szent fegyvertelenség.

 

„A legnagyobb tisztességet azoknak

kell adni, akik megakadályozzák a háborút…”

(Erasmus: Querela Pacis)

 

Testvéreim,

hű fiai az észnek,

akikhez köt

a hét szabad művészet,

 

ha elhagy majd

a rendszerező elme,

s a gyönge test

marad a véletlenre,

 

hogy a természet

lépcsőin leessék,

s kényén dobálja

az esetlegesség:

 

rögök szorítsák,

gyökerek felfalják,

s megízlelje

a létezés legalját –

 

ha az a fű s az ág

még én leszek,

simítsanak meg

nagy földes kezek.

 

„…életem a nyomorúságok

valóságos Iliásza.”

(Erasmus)

 

Szegények kenyerén éltem én,

abból lettem,

amivé lettem.

Keress meg, hogyha lesz erőd,

névtelen fákban és füvekben.

 

Boldog,

kinek nincs semmije,

ki magától mindent feloldoz.

S mint éltető, derűs terek,

formál jogot minden dologhoz.

1965

Dió kutyám

Diónak hívták
első kutyám.
Csatangolt vélem
sok-sok délután.

Jól ismerte az
erdő útjait,
és vacsorára
mindig hazavitt.

Bozontos szeme
már régóta por,
de figyel rám a
gyökerek alól.

Mert ha este a
sötétség nyüszít
az erdőtől az
ősi küszöbig,

és ha elalszom:
reggelig ugat;
a tolvajoktól
őrzi álmomat.

Önarckép

Mert a másság is más, mint egykor hittük:
a hó is szennyes, és a sár is tiszta;
a rózsa is rút, és szép a giliszta,
ha életünkre fényt vet súlyos tisztük –

és mert napod, Uram, a rosszra is süt,
hogy kérjem, mit adj, és miket végy vissza:
a Napot, mely a vízözönt felissza:
a tengert, hol szívedben a szívünk üt?!

– Hogy közelít a második gyerekkor,
nem kérek bort, búzát – csak békességet,
amitől nem lesz senki sem szegényebb.

Csak kezed nyomát tartsd meg rajtam egykor,
hogy arcom elsimulva, mint hideg por,
érezze szemcsénként az érintésed.

Marosvásárhely, 1996, Somostető, Péter-Pál napján, dr. Marton Józsefnek dedikálva

Tóth István

Nyitókép: Tóth István sírja

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu