Kulturális folyóirat és portál

VAR juli 39_konyvujdonsagok 1

2022. szeptember 19 | Fried Noémi Lujza | Kultúra

Könyvérdekességek a megyei tékában

Az Országház Kiadó néhány értékes kötetével gazdagodott a Gheorghe Șincai Bihar Megyei Könyvtár kínálata. Ezek többsége az olvasóteremben tanulmányozható, de a gyermek‑ és felnőtt részlegre is kerültek kötetek.

Tóth Zita írta és Maros Krisztina rajzolta a Szél hozta rézvitéz és a Tettre kész rézvitéz című könyveket. A 800 éves Aranybulla című kötetet Zsoldos Attila jegyzi, a Gróf Bethlen István és kora című könyv második kiadása pedig egy tudományos konferencia szerkesztett anyaga.

Több kötet is szól a magyar parlamentről, például Az Országház nevezetes termei (szöveg: Csákó Beáta, Samu Nagy Dániel; fotók Bencze-Kovács György, Markovics Ferenc, Mervai Márk), Az Országház népi díszítőelemei (szöveg: Tasnádi Zsuzsanna; fotók Bencze-Kovács György) és Az Országház építése és művészete (szöveg: Andrássy Dorottya, Dúzsi Éva, Horváth Zsuzsa, Katona Júlia), valamint A nevezetes magyar Országház és a tér, ahol áll (Török András, Wachsler Tamás) című.

Molnár András Deák Antal a pozsonyi diétán. Egy országgyűlési követ politikai tevékenysége és mindennapjai, 1825–1833 című kötete is a megyei könyvtár polcaira került, emellett A magyar országgyűlés a dualizmus korában című sorozat első kötetét A képviselőház (1865–1918) címmel Cieger András jegyzi, a második kötet, A főrendiház (1865–1918) szerzője pedig Tóth-Barbalics Veronika. Olvasható az 1920 – Kényszerpályán. A trianoni békediktátum ratifikálása című kötet, mely a Budapesten 2021. november 18‑án rendezett konferencia anyagát tartalmazza, a Csány László. Az 1848–1849. évi országgyűlés mártírjai című kötet pedig a Budapesten 2021. október 6‑án rendezett konferencia szerkesztett előadásait.

Az Az első lövés. Kossuth tér, 1956. október 25. című könyv szerzői Cseh József, Feitl Írisz, Horváth Miklós, Kiss Réka (szerk. Feitl Írisz, Németh Csaba), Az első világháború következményei Magyarországon című kötet pedig egy 2014-es konferencia bővített anyaga, szerzői: Romsics Ignác, Tomka Béla, John Lukacs, Pollmann Ferenc, Gyurgyák János, Erős Ferenc, Takáts József, Pogány Ágnes, Bödők Gergely, Csejtei Dezső, Erős Ferenc, Szűcs György, Bódy Zsombor, Szarka László, Gyáni Gábor, szerkesztője Tomka Béla. A Tamás Ágnes jegyezte A magyar parlament karikatúrákon (1867–1989) című kötet és az „Állunk a határon kezünket nyújtjuk…” – a magyar–lengyel szolidaritás emlékezete 2014-ben és 2016-ban / „Stoimy na granicy wyciągamy ręce…” – upamiętnienie solidarności polsko–węgierskiej w latach 2014 i 2016 című kiadvány is olvasható a könyvtárban.

(Megjelent a Várad 2022./7. számában)

 

 

Copyright © 2023 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu