Kulturális folyóirat és portál

VAR marc 04_06_konyvtar 2

2021. április 29 | Tóth Hajnal | Kultúra

Könyvajándék a Márai program jóvoltából

Idestova tíz év alatt mintegy ezer könyv került a Gheorghe Şincai Megyei Könyvtár birtokába a Márai programon keresztül. A támogatást minden esztendőben megpályázza a Bihar megyei könyvtár. Az ily módon beszerzett magyar nyelvű kiadványok kínálata bőséges és változatos.

A Márai programról, az együttműködésről és a beszerzett könyvekről Racsav Melinda könyvtáros, a Gheorghe Şincai Megyei Könyvtár munkatársa tájékoztatott. Mint mondta, a bibliotéka már szinte a kezdetektől részt vesz a Márai program nevezetű projektben, amelynek megvalósítója a magyarországi Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Kft. (Kelló). A projekttel Nagyváradon Tavaszi Hajnal, a megyei könyvtár akkori aligazgatója foglalkozott egészen a nyugalomba vonulásáig, neki köszönhető a kapcsolat kiépítése a kezdetekkor, és tőle vette át 2017-ben az evvel kapcsolatos teendőket Racsav Melinda.

Júniusban-júliusban lehet bejelentkezni a programba, augusztusban-szeptemberben megkapja a könyvtár azoknak a kiadványoknak a jegyzékét, amelyekből lehet válogatni, december végéig pedig megérkezik Magyarországról a könyvcsomag. Tavaly 270 ezer forint értékű könyvadományt kapott a téka. 2020-ban 513 könyvtár vett részt a projektben. A program általában nagyobb, megyei vagy városi könyvtárakkal foglalkozik. A Kárpát-medence minden magyarlakta térségéből (Kárpátalja, Vajdaság, Felvidék, Erdély) vesznek részt könyvtárak ebben az együttműködésben. A Gheorghe Şincai könyvtár mellett Erdélyből, illetve a Partiumból zilahi, kolozsvári és brassói bibliotékák is részesülnek könyvadományban a Márai program jóvoltából.

Igényes olvasmányok eljuttatása a könyvtárakhoz

A program célja a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a magyarországi és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar szerzők támogatása és megismertetése. A program legfontosabb célcsoportját az olvasók alkotják, a Márai program a kiadók és könyvtárak közös támogatásával az ő hozzáférési lehetőségeiket kívánja javítani.

A program indulásakor a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium, a Márai Ideiglenes Tényirodalmi Kollégium, a későbbi években a Könyvkiadás Kollégiuma fordult felhívással a magyarországi bejegyzésű és a határon túli magyar kiadókhoz, hogy könyveiket nevezzék a Márai program listájára. A Közgyűjtemények Kollégiuma a kedvezményezett könyvtárak listáját és a keretösszegeket határozza meg. A Márai-listára kiválasztott könyvekből a magyarországi és határon túli könyvtárak meghatározott keretük szerint választhatnak, gyűjtőkörüknek, olvasói érdeklődésüknek megfelelően. A program lebonyolítására a Kelló online felületet üzemeltet, mely egyaránt elérhető a kiadók, a könyvtárak és a jelölésben részt vevő kurátorok számára.

A programban olyan magyar nyelvű kortárs és klasszikus szépirodalmi, ismeretterjesztő könyvekkel, hangoskönyvekkel lehet pályázni, amelyek már könyvesbolti forgalomba kerültek. Kiemelt figyelmet kapnak a kiadók ifjúsági, illetve gyermekkönyvei.

Természetesen a határon túli könyvtárak is élnek ezzel a könyvbeszerzési lehetőséggel. A szinte minden magyar nyelvű tájegységre eljutó kiadványok segítik a kulturális értékek továbbadását, megőrzését, hozzáférhetőségét minden érdeklődő számára. A nagyszabású könyvszakmai program egyaránt szolgálja a kiadók könyveinek népszerűsítését és a könyvtárakat abban, hogy olvasóikhoz értékes kiadványokat juttassanak el.

Racsav Melinda elmondta: valamennyi kiadó színvonalas köteteket népszerűsít, és a listán mindig megtalálhatók az újdonságok, aktualitások. Ponyvával, illetve tankönyvekkel nem jelentkezhetnek a kiadók. Évről évre neves könyvkiadók szerepelnek a lajstromban, mint például az Európa, a Cerkabella, a Csimota, a Fekete Sas, a Corvina, a Kossuth, a Naphegy, a General Press, a Helikon, a Jaffa, a Móra. Racsav Melinda igyekszik úgy összeválogatni a könyveket, hogy minél változatosabb, színesebb legyen a kínálat, minél több címet megtalálhassanak az olvasók a könyvtár katalógusában. A legjobb kortárs magyar írók műveit is beszerzik, például Benedek Szabolcs, Cserna-Szabó András, Dragomán György, Háy János, Krasznahorkai László, Lackfi János stb. alkotásait.

A Márai programon keresztül beszerzett könyvek lajstroma hosszú, érdekességek, könyvkuriózumok is megtalálhatók rajta. Íme, néhány cím: 100 mese Mátyás királyról; A magyarock története; A moldvai csángó magyarok hiedelmei; Az év magyar science-fiction és fantasynovellái, és még sorolhatnók. Természetesen a klasszikus magyar és világirodalom jó néhány kincse is föllelhető a listán, valamint történelmi, pszichológiai, művészeti témájú kiadványok, különféle szakkönyvek, egészségmegőrzéssel, néprajzzal stb. foglalkozó kötetek, lexikonok. A könyvek belső előlapján matrica jelzi, melyik kiadvány került a könyvtárba a Márai program révén.

Nagyon jól kezelhető, könnyen áttekinthető a Márai program internetes platformja. A program irányítóival is meglehetősen jó a kommunikálás. A könyvtárak nem adhatják tovább az ajándékba kapott márais könyveket, egyetlen kötelezettségük van: el kell küldeniük a leltári számokat.

Racsav Melinda elmondta: a Gheorghe Şincai Megyei Könyvtár állományában lévő magyar nyelvű könyvek száma százezer fölötti. Sok nyugdíjas olvasójuk van. Diákok ugyancsak szép számban látogatják a bibliotéka váradi, Rulikowski úti székházát, valamint a fiókkönyvtárakat (az egyik a Nagyvárad-Ősi negyedben, a másik a Decebal sugárúton található).

Magyar olvasóik körében népszerűek a többi között a történelmi témájú könyvek, a sci-fi és fantasy regények. Örök kedvenc Rejtő Jenő, valamint az angol krimikirálynő, Agatha Christie. A skandináv krimik szintén népszerűek. A gyermekek kedvelik például Roald Dahl ifjúsági regényeit. Sokat „közlekedik” Tolkien Karácsonyi levelek című könyve, Orhan Pamuk és Jo Nesbo némelyik regénye, Stephen Hawking Fekete lyukak című természettudományi munkája, hogy csak néhányat említsünk. A könyvtárosok szeretnék, ha minél többen tudomást szereznének a gazdag könyvkínálatról. Várják az új olvasókat. A bibliotéka honlapján – www.bibliobihor.ro – megtalálható és böngészhető az online katalógus, továbbá a beiratkozásról és egyéb tudnivalókról is vannak információk.

 „A Borovszky” a könyvtárban

Racsav Melinda beszámolt arról is, hogy február közepén újabb értékes könyvajándékhoz jutott a könyvtár a magyarországi Könyvtárellátó Kft. jóvoltából. A Magyarország vármegyéi és városai című, gyönyörű kivitelezésű enciklopédiasorozat az 1896–1914 között megjelent monográfiák reprint kiadása. A sorozatban a Nagyváradról és Bihar vármegyéről szóló enciklopédia is megtalálható, a színes és fekete-fehér képekkel gazdagon illusztrált, térképet is tartalmazó kötetet nem más szerkesztette, mint a neves helytörténész, tudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, dr. Borovszky Samu. Az ismertetőben egyebek mellett a következő olvasható: „Egy örökéletű, de beteljesületlen sorsú magyar honismereti enciklopédiát tart a kezében a Tisztelt Olvasó. Örökéletű, mert a Kárpát-medencei ezeréves magyar civilizációs teljesítmény tükröződik benne, és beteljesületlen sorsú, mert a tervezett köteteknek még a felét sem engedte megírni a XX. századi történelem. (…) Nem véletlen tehát, hogy a magyar tudományos irodalomban többnyire nem (sorozat)címén emlegetik e munkát, hanem úgy, hogy »a Borovszky«. Borovszky Samu korának talán legfelkészültebb helytörténésze volt, aki személyes tudósi ambícióit hajlandó volt háttérbe szorítani. Szerkesztőként, majd főszerkesztőként alighanem megtehette volna, hogy saját kutatásaihoz igazítsa a megjelenésre váró kötetek tematikáját, (…) mégis alkalmazkodott ahhoz, amit a tudósok, akikkel együtt dolgozott, biztosan teljesíteni tudtak. (…) Borovszky komolyan vette, hogy munkatársaival enciklopédiát készít (a sorozat alcíme-önmeghatározása: A Magyar Korona történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának enciklopédiája), azaz a rendelkezésre álló ismeretek – és az azokon alapuló értelmezések – összességét gyűjti egybe.”

A Bihar vármegyéről és Nagyváradról szóló mű is meglehetősen átfogó. Megtalálható benne a megye településeinek s Váradnak a története, épületeinek, faunájának és flórájának, közegészségügyének, földrajzának stb. ismertetése, részletes leírása. Egyébiránt tavaly templomok történetének leírásával foglalkozó könyvsorozatot kapott ajándékba a könyvtár.

Természetesen az idei nyáron is pályázik a megyei könyvtár a Márai program keretében, s várhatóan év végéig megérkezik majd Váradra az újabb márais könyvszállítmány.

A kiemelt fotón: képek és leírások a régi Váradról. Részlet a Bihar vármegyével és Nagyváraddal foglalkozó enciklopédiából

(Megjelent a Várad 2021/3. számában)

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu