Kulturális folyóirat és portál

Nagyvarad Kronikaja Burkolo

2019. június 19 | Szűcs László | Kultúra

Amit Nagyvárad krónikája kínál

Június 20-án, csütörtökön 17 órától a nagyváradi városháza tanácstermében mutatják be a Holnap Kulturális Egyesület, a Varadinum Kulturális Alapítvány és a Várad Kulturális Folyóirat közös kiadásában megjelent várostörténetet, Kormányos László Nagyvárad krónikája című kötetét.

 

Milliónyi részlet mögött ott rejlik az egész. Több mint nyolcszáz oldalon, kétezer képen, s majd egy évezred távoli s közeli történéseiben. Várad s a több-kevesebb ideig magukat váradiaknak mondhatók hatása a szűkebb-tágabb környezetre, a megyére, az országra, olykor annak határain is túlra, no és a világ hatásai a városra. Virágzás, pusztulás, stagnálás, gyorsulás, megtorpanás, utazósebesség. Emlékezetes dátumok és szürkének mondott hétköznapok.

Kormányos László könyve szinte évről-évre közeledve a jelen felé kínálja a város krónikáját, a maga nemében első ilyen kötetben, fejezetindító bővebb tanulmányban, szócikkben s rövid, kronológiai bejegyzésben egyaránt. Mindent elmond, amit a források megőriztek, és ahol nincs más lehetőség, ott kipótolja más, hasonló fejlődési pályát leíró városok párhuzamaival. Mint egy restaurált agyagedényt. Ilyen volt, ilyen lehetett…

Nagyvárad krónikája egyaránt hasznos olvasmány annak, aki alapos ismerője a város történetének, de azoknak is, akik most szeretnék igazán megismerni. Nem a „dicső múltat” énekli meg, hanem tényszerűségre törekszik, pontosan leír, ha kell párhuzamosan is megmutatva a lehetséges múltat, ettől válva hitelessé. Ettől is. S ettől a szemlélettől lehetne igazán érdekes a mű megjelentetése, ha tömörebb változatban is, a többségi nyelven.

A Krónika szövegteste mellett rendkívül értékes az illusztrációs anyag, ritkaságok s eddig nem publikált képek is alkotják, több tucatnyi magán- és közgyűjtemény archívumából sikerült évek munkájával összegyűjteni, a jelenkorhoz közeledve a bőség zavarával is küszködve.

Egy másik erénye ennek a könyvnek, hogy továbbgondolkodásra késztet, összefüggéseket világít meg, rávilágít múltunk olyan eseményeire és szereplőire, akikre mindeddig nem figyeltünk eléggé. S a milliónyi részlet mögött rejlő egész talán azt is megmagyarázza, mitől sajátos, milyen gyökerei vannak a sokat emlegetett váradiságnak, mi az, amit mindmáig megőriztünk mindebből a gazdag, sokszínű örökségből.

 

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu