Kulturális folyóirat és portál

1Pecsi

2011. július 19 | Várad | Művészet

Parafrázis

A címbeli szó görög–latin eredetű, jelentése: hozzámondás, kifejtés, körülírás, átdolgozás, átfogalmazás. Eredetileg az irodalomban használt fogalom: egy irodalmi mű tartalmilag hű átírása az értelmezés, a népszerűsítés szándékával, vagy valamilyen művészi hatás elérése céljából. Tágabb értelemben minden szabad átköltés, fordítás parafrázis. A képzőművészetben azokat a képeket tekintjük parafrázisnak, amelyek kiindulópontja egy másik mű, s amelyekben az alkotó újraértelmezi más művész alkotását olyan módon, hogy az eredeti kép felismerhető marad az újonnan létrejövő alkotásban; ezek újító, személyes formában reflektálnak az eredeti műalkotásra, a korszak jellegzetes stílusjegyeire.

A parafrázis, átírás gyakori feladatként szerepel a képzőművészeti szakokon. A fotográfia szemináriumon néhány napos határidővel hirdettem meg e feladatot a Partiumi Keresztény Egyetem képzőművészet szakának első- és másodéves hallgatói számára. Neves fotográfusok (André Kertész, Bill Brandt, Jacques-Henri Lartigue, Helmut Newton, Sally Man, Pécsi József, Cindy Sherman, Martin Parr, Irving Penn, Man Ray) képeiből választhattak a diákok. Mindenki a kiválasztott képet tekintette kiindulópontjának, és a kép parafrázisát készítette el, lehetőleg fotográfiai eljárással.

A szokatlan feladat figyelemreméltó ötleteket és kreatív megoldásokat eredményezett a hallgatók részéről. Volt, aki a fotó kétdimenziós felületét lépte át, és kis fémszerkezetet applikált a képre, válaszként Newton divatfotójára. A London Bridge képeslapszerű fényképét tálalta egy hallgató Irving Penn táncosokat bemutató fotográfiájának parafrázisaként. „A tér, annak szögei és perspektívája, valamint a fény alkalmazása milyen módon nyújthat azonos megfogalmazásokat, amennyiben a bennük lévő tárgyi tartalom különböző” – fogalmazott Gáll Tamás elsőéves hallgató. Ez lehetne több parafrázis-kísérlet összegzése. Cindy Sherman kapcsán érdekes önvizsgálat jelenik meg több hallgató munkájában, és nem maradnak el a rafinált képi metaforák sem. A fotografikus átírás mellett motivációs szöveget is írtak a munkájukról a diákok. Betekintést kapunk ezáltal a kreatív munka műhelyébe.

Nyugat-Európában, és nemcsak ott, neves művészek műtermének látogatása izgalmas pillanatokat szerezhet egy művészbarát számára. A kiadott feladattal egy időben hirdették meg Budapesten a Pécsi József egykor és ma. Parafrázis fotóművészeti pályázatot. A Budapesten bemutatott anyag kihívást jelentett számunkra. Ezek a gondolatok vezettek bennünket a kiállítás létrehozásához. A műhelykiállítás anyagát nem előzte meg válogatás. Nyitottságunk nemcsak egy gesztus intézményünk részéről az érdeklődő személyek irányában, hanem egy próbatétel is lehet. Alkotói őszinteséggel szeretnénk megmutatkozni rendezvényeink során, akár nagyobb projektek eredményeinek megmutatásakor, akár esetleg sorozatként jelentkező műhelykiállításokon.

A Partiumi Magyar Művelődési Céh Galériájának kiállításán a PKE Képzőművészeti Tanszéke első- és másodéves hallgatóinak a fotói szerepelnek. (2011. 06. 01.)

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu