Kulturális folyóirat és portál

KJI logo

2021. május 10 | Hírek

Nyári egyetem online

A Kisebbségi Jogvédő Intézet 2021-ben immár tizedik alkalommal rendezi meg a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetemet, idén a járványhelyzetre tekintettel ismét online formában. A program célja, hogy felkutassa azokat a joghallgatókat, doktoranduszokat, kezdő jogászokat, akik a téma iránt kellően elhivatottak, jövőbeni szakmai tevékenységük során érdemben kívánnak a külhoni magyarok jog- és érdeksérelmeivel foglalkozni.

A július 14. és 17. között tartandó idei nyári egyetem fő témája az európai regionális, nemzetközi szintű jog- és érdekérvényesítés, különös figyelemmel az Európa Tanácsra, melynek elnöki tisztségét május végétől november közepéig Magyarország tölti be. Előadóknak a terület elismert szakértőit kérték fel, széleskörű tapasztalattal, tudományos háttérrel rendelkező jogászokat, politológusokat, szociológusokat és politikusokat.

A képzés elméleti és gyakorlati oktatási modulokat is tartalmaz, nyelve magyar. A program emellett lehetőséget ad a fiatal hallgatók gyakorlati kutatási, előadói kompetenciájának fejlesztésére, játékos feladatokkal színesítve a nyári egyetemet. A cél a hosszú távú közösségfejlesztés és a kapcsolattartás a hallgatókkal, mivel a Kisebbségi Jogvédő Intézet a nyári egyetemen túl is számos lehetőséget kínál, például minden évben több gyakornoki programot indítanak, tanulmányírói pályázatot hirdetnek, és a Kisebbségvédelem című folyóiratuk is a publikálni kívánó fiatal kutatók és hallgatók rendelkezésére áll (https://www.kji.hu/folyoirat/).

A KJIntézet a nyári egyetem által olyan szakmai műhelyt kíván biztosítani a hallgatóknak, ahol lehetőségük nyílik a párbeszédre egymással és az oktatókkal, tapasztalatcserére, emellett elmélyíthetik a nemzetközi kisebbségvédelemre vonatkozó ismereteiket. Az előadásokon kívül kiscsoportos online foglalkozások és konzultációk, mentorálások is lesznek.

Elsősorban felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, PhD hallgatók, pályakezdő jogászok és az őshonos nemzeti kisebbségek védelmével már foglalkozó fiatalok jelentkezését várják az alábbi területekről: jog- és államtudományok, politológia, nemzetközi tanulmányok, esetleg egyéb, a kisebbségvédelemhez kapcsolódó releváns terület.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  1. A Kisebbségi Jogvédő Intézet honlapjáról (http://www.kji.hu/) letölthető regisztrációs ív;
  2. Magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajz;
  3. Motivációs levél;
  4. Hallgatói jogviszony igazolása (alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésről), végzett jelentkezők esetén a diploma másolata, kisebbségvédelemmel már foglalkozó fiatalok esetén szervezetük megnevezése, esetleg rövid ismertetése.

A pályázati anyagot a jogvedo.intezet@kji.hu e-mail címre küldjék 2021. június 15-ig.

Az elbírálás során a felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő és hiánytalan pályázati anyagot benyújtó pályázókkal a szervező intézet munkatársai előre egyeztetett időpontban rövid videóbeszélgetést folytatnak. Ennek célja a pályázók szakmai felkészültségének felmérésén túl az esetleges kérdések megválaszolása, a szervezők és a nyári egyetem részletesebb előzetes bemutatása. Az interjúk után választják ki a nyári egyetemre felvételt nyert pályázókat; az értesítésre várhatóan június 30-án kerül sor.

További információkért keressék dr. Köböl-Benda Vivient (benda.vivien@kji.hu) vagy dr. Wágner Tamást (wagner.tamas@kji.hu).

Jelentkezés előtt, kérjük, hogy olvassa el a KJI adatvédelmi tájékoztatóját: https://www.kji.hu/adatvedelem/. A jelentkezés benyújtásával – erre vonatkozó kifejezett kérés hiányában – a pályázó hozzájárul az adatkezeléshez, melyet bármikor visszavonhat.

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu