Kulturális folyóirat és portál

VARAD majus 2024 cimlap

2024. május 14 | Várad | Kultúra

Megjelent a VÁRAD májusi száma

Az irodalmi, művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos folyóirat, a VÁRAD 2024. évi 5. száma most került ki a nyomdából, és száz oldalon kínál olvasni- és látnivalót.

A Restitutio in integrum című lapindító rovatban ezúttal Reményik Sándornak egy olyan verse olvasható, ami 1935 áprilisában Nagyváradon keletkezett. Prózai írásokat Domonkos Lászlótól, Pozsonyi Ádámtól és Boros Ernőtől, további verseket Eszteró Istvántól, Ferenczfi Jánostól, Pataki Istvántól, Müller Dezsőtől és Besenyődi Judittól közöl a folyóirat. Érdekes műfajú írással jelentkezett Farkas Antal: Háromszobás lakás című hangjátéka elmúltnak hitt korokat idéz. N. Horváth Béla dunántúli irodalomtörténész, egyetemi tanár készülő Illyés Gyula-nagymonográfiájának egy részletét teszi közzé, ebben a költő Ady estéje című poémája apropóján hozza közelbe az illyési életmű egyik szegmensét.

Kristófi János (1925–2014) festőművész retrospektív életmű-kiállítása nemrég zárult a barokk palotában, a gazdag tárlatanyagból közöl kéttucatnyi fotóreprodukciót a friss lapszám, Balla Tünde kurátor rövid ajánlójától kísérve. Orosz Otília Valéria közreműködőként számol be Gárdonyi Zoltán A tékozló fiú című kis oratóriumának partiumi premierjéről, aminek a váradújvárosi református templom volt a helyszíne a múlt hónap közepén. Sütő Éva az érmihályfalvi színjátszók negyed évszázadáról szóló kötet, a Thália ministránsai kapcsán ír a Móka-színházról. Kelemen Endre Dénes könyvismertető eszmefuttatásának tárgya egy Marosvásárhelyen kiadott kétnyelvű antológia, amely kortárs örmény verseket tartalmaz örmény nyelven, illetve kortás magyar költők átültetésében. Silviu-Iulian Sana tanulmánya A nagyváradi görögkatolikus püspökség könyvtára 1948–1950 között címmel jelent meg a lapban, érdekes sorstörténet, ami máig létező fehér foltokat is megjelöl.

A VÁRAD májusi száma is hozza a szokásos filmkrónikát – ezúttal három ázsiai alkotást mutat be Szombati-Gille Tamás –, míg Fried Noémi Lujza a Senkiháza című Vida Gábor-kötetet recenzálja. Tóth Hajnal a Nagyálmos Ildikó–Karda Zenkő szerzőpáros verses albumának váradi bemutatójáról tudósít. Ezúttal sem hiányzik a lapból Barabás Zsuzsa hagyományos keresztrejtvénye.

A kiadvány újságosbódékban, könyvesboltokban vásárolható meg 10 lejért. Előfizethető 3 hónapra 25 lejért, 6 hónapra 50 lejért, 1 évre 100 lejért a Gheorghe Şincai Bihar Megyei Könyvtár pénztárában készpénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (mandat poştal) az „Abonament Várad” megjegyzésnek a feltüntetésével: Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea; CUI 4687188; Cod IBAN: RO66TREZ07621G330800XXXX, Trezoreria Oradea. Az előfizetők a lapot postán kapják meg, ezért a pontos nevet és lakcímet tudatni kell a szerkesztőséggel személyesen, telefonon vagy elektronikus postán a következő elérhetőségeken: Nagyvárad, Armatei Române utca 1/A, C épület, II. em. 7. ajtó; telefon: 0259/431–257, 116-os mellék; 0771/ 269–647; postacím: 410087 Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A, corp C; e-mail: varadszerkesztoseg@gmail.com, bibliobihor@yahoo.com. A korábbi lapszámok a Varad.ro honlapról tölthetők le.

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu