Kulturális folyóirat és portál

varad oktober 2023 borito

2023. október 10 | Várad | Kultúra

Megjelent a VÁRAD friss száma

Az irodalmi, művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos folyóirat 22. évfolyamának 10., e havi száma megidézi az 1956-os magyar forradalmat és szabadságharcot: Kányádi Sándor verse, Indro Montanelli korabeli tudósítása, Domonkos László és Szalay Károly visszaemlékezései révén. Száz éve született Tóth István költő, műfordító, irodalomtörténész, esztéta, kritikus, drámaíró, egykori nagyváradi és marosvásárhelyi közép- és főiskolai tanár. A szerkesztőség több versének és művei jegyzékének, valamint Mészáros Zoltán Endre személyes vonatkozású visszaemlékezésének közlésével tiszteleg a centenáriumon.

Az októberi Váradban prózával Udvardy Zoltán, Simó Márton, Szentgyörgyi László és Lokodi Imre van jelen, verset Hadnagy Józseftől, Szilágyi Ferenc Hubarttól, Czilli Arankától és Fábián Judittól olvashatunk. A jeles debreceni irodalomtörténész, Bertha Zoltán ezúttal a 140 éve született Kós Károly transzilvanizmusáról közöl egy nívós kisesszét „A mi hazánk – Erdély” címmel.

A számot Lovadi Kinga természetművész alkotásai illusztrálják, akit a Visszatérés az élet teremtő forrásához című írás mutat be. Lőrincz Györgynek egy minapi székelyudvarhelyi tárlatnyitón elhangzott beszéde is szerepel a lapban, ő Zsigmond Aranka textil- és festőművész, grafikus, művészpedagógus életművét méltatta.

Farkas László e havi „sajtótükrében” Jókai Mór 1902-es nagyváradi látogatásáról és a nagy író megünnepléséről közöl kuriózumokat, Fried Noémi Lujza pedig Tompa Andrea idén megjelent, Sokszor nem halunk meg című „gyász- és színházregényét” recenzálja. Szombati-Gille Tamás Amikor Godot helyett valami más jön el című filmkrónikája Peter Brunner Luzifer című alkotásáról szól. Tóth Hajnal a Bikini rockegyüttes énekesével, D. Nagy Lajossal készített interjút, de zenei vonatkozású a színházi krónika is: a Szigligeti Színház legújabb bemutatójáról, a Padlás című musicalról szól.

A Várad friss száma újságosbódékban, könyvesboltokban vásárolható meg 10 lejért. Előfizethető 3 hónapra 25 lejért, 6 hónapra 50 lejért, 1 évre 100 lejért a Gheorghe Şincai Bihar Megyei Könyvtár pénztárában készpénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (mandat poştal) az „Abonament Várad” megjegyzésnek a feltüntetésével: Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea; CUI 4687188; Cod IBAN: RO66TREZ07621G330800XXXX, Trezoreria Oradea. Az előfizetők a lapot postán kapják meg, ezért a pontos nevet és lakcímet tudatni kell a szerkesztőséggel személyesen, telefonon vagy elektronikus postán a következő elérhetőségeken: Nagyvárad, Armatei Române utca 1/A, C épület, II. em. 7. ajtó; telefon: 0259/431–257, 116-os mellék; 0771/ 269–647; postacím: 410087 Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A, corp C; e-mail: varadszerkesztoseg@gmail.com, bibliobihor@yahoo.com. A korábbi lapszámok a Varad.ro honlapról tölthetők le.

 

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu