Kulturális folyóirat és portál

tohi 8

2022. október 24 | Várad | Irodalom

Lélek-exponálás és a holnap cserepei

Cserepeinkből a holnap

Kondenzcsíkok rácsai között az égen

leslek, alszol-e, Isten?

A suhanó vasrajok robaja

selyemfelhőid békéjét nem zavarja?

 

Távoli képek, zaklató hírek közötti

levegővételnyi reményben

kereslek, látsz-e, Isten?

Törékennyé lett mindaz,

ami lételemem volt: a béke –

most menteném, csomagolnám,

belecsavarnám szeretteimet,

s az ablak alatti nyírfát,

amit még anyám ültetett.

A veszély verdeső szárnyai mögött

kutatlak, ott vagy-e, Isten?

Vagyunk-e, leszünk-e méltók a létre,

vagy ami voltunk, eltörtünk egészen?

 

Cserepeinkből a holnap kihajt-e itt lenn,

vagy mint a múlt levéltetveit,

felfal az éhes történelem?

Ha recseg-ropog ez az idegen világ,

bárkának vagy koporsónak faragjunk fát?

 

Lélek-exponálás

Ha a valóság te vagy –

idő fogai közé dobott

végtelenség-szilánk,

s én tükörreflex mögé

épített kényes gépezet –,

valaki úgy szűri a fényt,

hogy élessé legyen

a bennem rögzülő csoda:

a rekeszt kinyitja résnyire bennem,

azért, hogy te legyél

a kompozícióban az él.

De aki a tükrön túl belém ég –

te vagy még, vagy fény-idő-zár

hármasának véletlen játéka csupán?

Vagy a megszülető kép

látványából fakadó

világharmónia vagy?

A boldogság titka

ennyi lehet:

rekesz-fény-záridő,

s ami exponál:

a szerelem –

világ nyitogatója.

 

Definíció

Ész és lélek pengeélnyi

válaszvonalán

egyensúlyom keresem.

Ennyi vagyok:

biztos halálba csomagolt

képlékeny álom. Ember.

Czilli Aranka

Névjegy: Czilli Aranka 1982. május 14‑én született Kovásznán. Költő, író, magyartanár, három gyermek édesanyja. 2005-ben diplomázott a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem néprajz–magyar szakán, 2007 óta tanít a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceumban. A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület égisze alatt működő Ignácz Rózsa Irodalmi Körben író-olvasó találkozókat, rendhagyó irodalomórákat szervez. Kötetei: Nyitott ablak; A varázslatos szekrény; Késsel és villával. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának Fiatal Alkotók ösztöndíját 2018-ban, a Térey János alkotói ösztöndíjat 2020-ban kapta meg.

(Megjelent a Várad 2022./8. számában)

Illusztráció: Csathó Töhötöm

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu