Kulturális folyóirat és portál

2015. február 16 | Boka László | Kultúra

Forrás és utóélet – Hálózatok, irodalmi csoportosulások A Holnap körül és árnyékában

A fenti címmel indult kutatási projekt a PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének három munkatársa részvételével, a Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete támogatásával. A hiánypótló projekt keretében alapkutatásként végeznek olyan feltáró munkát, részkutatásokat, melyek előkészíthetik a jövőben egy nagyobb lélegzetű monografikus összegzés megjelentetését a 20. század első évtizedeinek magyar szellemi légkörét meghatározó, sok tekintetben felforgató, Nagyváradról indult irodalmi-szellemi mozgalomról és az abban közreműködők utóéletéről.
A kutatás – a szűk időkeretekhez mérten, 2014 januárja és júliusa között – a mozgalom szellemi vezetőinek és az ehhez kapcsolható tagoknak szinkrón és diakrón – tehát az időben későbbi – kapcsolati hálóira épült, s a mai irodalomszociológiai és hálózatkutatási gyakorlatokat ötvözve jelen állapotában egy-egy személyre, illetve életműre fókuszált, melyek közös forrása és kiindulópontja az idézett antológia megjelenése, illetve az ezt övező irodalmi-társadalmi polémiák sorozata.
Az egyes életműveket vizsgáló tanulmányok közül most az első kettőt (Hatvany Lajos – Biró Annamária; Balázs Béla – Balogh Andrea) adjuk közre.
Boka László kutatásvezető

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu