Kulturális folyóirat és portál

Ali borito

2019. május 6 | Hírek

Erdély átbeszélt százada

A leszakadt Erdély első száz éve címmel jelenik meg Szilágyi Aladár magyarországi és romániai történészekkel készített interjúinak legújabb válogatása. A nagyváradi Szacsvay Akadémia előző évadában Nagyváradon járt szakemberekkel folytatott, alábbi beszélgetések kerültek be a kötetbe, kronológiai sorrendben követve az eseményeket:

Fodor János: 1918–1920: Az impériumváltás stációi;

Bárdi Nándor: Kiáltó szavak, pártok, paktumok;

Sárándi Tamás: A II. bécsi döntés és a „kis magyar világ”;

L. Balogh Béni: A szétfejlődés kezdetei Dél‑Erdélyben;

Romsics Ignác: Az autonómia igézete és a párizsi békeszerződés;

Gagyi József: Román átalakulások 1945‑től 1968-ig;

Stefano Bottoni: 1956 hatása és következményei Erdélyben;

Novák Csaba Zoltán: A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája;

Nagy Mihály Zoltán: Temesvártól Marosvásárhelyig;

Kiss Tamás: Társadalmi és politikai változások 1990 után).

„A közelmúlttól a jelenig haladva számos izgalmas kérdésre kapunk választ az egymásra épülő, egymást kiegészítő beszélgetésekből. Mindenképpen pontosabb, hitelesebb lehet a bennünk kialakult kép arról a száz évről, ami velünk, szüleinkkel, nagyszüleink nemzedékével megesett” – fogalmaz előszavában a kötet szerkesztője.

A könyv bemutatóját 2019. május 6-án, hétfőn 18 órától a Várad folyóirat új szerkesztőségében, a Patriotilor utca 2. szám alatt, a színház egykori díszletraktárában (az Astoria/EMKE kávéház mellett) tartjuk. A rendezvény meghívottja, az egyik interú alanya, Nagy Mihály Zoltán főlevéltáros. Házigazda Szűcs László.

A Festum Varadinum 2019 rendezvényén sok szeretettel vár minden érdeklődőt a Holnap Kulturális Egyesület és a Várad folyóirat!

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu