Kulturális folyóirat és portál

2012. január 27 | Radnai István | Irodalom

Dög. Képzelet

lidérces vad metán
kigyulladok netán
miazma ködgomoly
függöny és tocsogó
fekete halott fák
sötét ágán a holdvilág
vagy reszketeg
átjárod a permetet
mi az ma megint
rőt szellő legyint
kék a láng
falánk
szederjes ajkain
a csókja átlép
valakin
fojt
buborék folt
lebeg
hol kifolyt
a
lélek

lidérces vad metán
eltávozott netán
vagy itt maradt
egy dög
küszöb
kígyó nyelte falat
táncoló lelkek
susogó éji dal

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu