Kulturális folyóirat és portál

ali

2020. december 22 | Fried Noémi Lujza | Társadalom

Beszélgetések a magyar hadtörténetről

Mind a történelem iránt érdeklődők, mind a szakemberek találhatnak újszerű álláspontokat, megközelítéseket Szilágyi Aladár posztumusz megjelent „Kit az sok csata jár” – Fejezetek a magyar hadtörténetből című interjúkötetében, mondta a könyv előszavát is jegyző Kormányos László történész a könyv bemutatóján.

 

A Holnap Kulturális Egyesület kiadásában megjelent könyvet pénteken, a 12. Nagyváradi Könyvmaraton/HolnapFeszt keretében online mutatta be Szűcs László, a Várad kulturális folyóirat igazgatója, a kötet szerkesztője és Kormányos László történész, a mű előszavának a szerzője. A könyv Szilágyi Aladár tíz kortárs magyar történésszel és hadtörténésszel 2016-ban készült beszélgetését tartalmazza, ezek a magyar hadtörténet fontos pillanatai körül forognak. Dr. Veszprémy Lászlóval a honfoglaló magyarság „kalandozó” hadjáratairól, dr. Zsoldos Attilával a muhi csatáról, dr. B. Szabó Jánossal Mohácsról, dr. Kelenik Lászlóval a töröknek Magyarországról való kiűzetéséről beszélgetett Szilágyi Aladár. További beszélgetések olvashatók dr. Hermann Róberttel a szabadságharc történetéről, dr. Polmann Ferenccel, a Székely Hadosztályról és a Tanácsköztársaságról dr. Romsics Ignáccal, a magyar királyi honvédségről a második világháborúban dr. Szakály Sándorral, valamint az 1956-os harcokról a magyar felkelők és a szovjet hadsereg között dr. Horváth Miklóssal.

Mint Kormányos László elmondta, a nemzet egyetemes történetírásának szempontjából a hadtörténet egyenértékű a politika-, gazdaság- vagy éppen kultúratörténettel. A kötet beszélgetéseibe a legfrissebb eredmények is szerepelnek, mondta a történész, aki két példát emelt ki, ezek közül egyik a tatárjárás újszerű megközelítése, a másik pedig az, hogy a szovjet hadsereg az 1956-os magyarországi harcokat tulajdonképpen a II világháború folytatásaként fogta fel. Szűcs László pedig felidézte: számára például a mohácsi csata és a pozsonyi csata előzményei és lefolyása jelentek meg filmszerűen az olvasottak hatására. A könyvben nemcsak a válaszok, a kérdések is rendkívül érdekesek, hiszen a történelem iránt érdeklődő, felkészült Szilágyi Aladár mind a finom részletekre, mind a tágabb összefüggésére rákérdezett, mondta Kormány László, aki egy másik kérdésre válaszolva azt is kifejtette: a könyvben szereplő beszélgetések a magyar történelem alapeseményeit járják körül, s nemcsak a történelem iránt érdeklődőknek lehet olvasmány, hanem a történészeknek is, hiszen újszerű információkat tudhatnak meg azok is, akik 10-20-30 éve szerezték meg diplomájukat.

A Nagyvárad krónikáját jegyző történész nem pihen, bár ő is a pandémia rabjául esett, választott témája, a Magyar Népi Szövetség 1947-48-ig tartó története nagyon sok levéltári munkát igényelne, ezért jelenleg a magyar és román uralkodók váradi látogatásaival foglalkozik Szent László király idejétől az 1977-es Ceaușescu–Kádár találkozóig. Kormányos László hozzátette. bár a téma egyszerűnek tűnik, az ilyen látogatások során országos diplomáciai, hatalmi kérdések dőltek el, ő a magyarság Váradhoz kötődő sorsfordulóival foglalkozik most.

 

Fotó: Szűcs László a Várad szerkesztőségében jelentkezett be az online könyvbemutatóba

A szerző felvétele

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu