Kulturális folyóirat és portál

Dánielisz Endre dedikálja Nyelvőrség Biharországban című kötetét Nagyszalontán

2018. március 16 | Várad | Kultúra

Az örökifjú nyelvőr új könyve

Az Arany János Emlékmúzeum újranyitásának előestéjén mutattuk be a nagyszalontai Magyar Ház nagytermében Dánielisz Endre Nyelvőrség Biharországban című kötetét, a bicentenáriumi Arany-emlékév egyik zárórendezvényeként. Kettős a mű kötődése Aranyhoz, hiszen egyfelől a szerző, az ismert irodalomtörténész, tanár, helytörténeti kutató hosszú ideig a vezetője volt a múzeumnak, másrészt a most megjelent válogatásban külön fejezetet szentel az ünnepelt költő nyelvi szellemességének, gazdagságának, nyelvészi ténykedésének.

 

A 93. életévében járó Dánielisz tanár úr az utóbbi években hónapról hónapra jelentkezett a Biharország folyóiratban nyelvvédő írásaival, nyelvi témájú emlékeivel, tanácsaival, majd a sorozat zárultával ezeket adta ki nyolc tematikus csoportba osztva a a kiadó (például Üdvözlet és jókívánság, Miként mondjuk helyesen?, Földrajzi és személynevek világa). A szalontai bemutató közönségét a házigazdák nevében Balázs Anita üdvözölte, majd Szűcs László, a Várad folyóirat felelős kiadója beszélt arról, e kötet fontossága abban rejlik, hogy eszköze lehet a nyelvromlás elleni folyamatos küzdelemnek. Ahogy a sajtónak is megvan a szerepe ebben a folyamatban, ha nem is „alakítja” a média mindig hitelesen ezt a szerepet. „Vajon száz megkérdezett magyar emberből, akár itt Szalontán, hány mondhatja el magáról őszintén, hogy helyesen beszél és ír magyarul?” – tette fel a költői kérdést.

A könyv a különböző szóbeli és írásbeli típushibák korrigálásában segít (no, itt egy idegen szó, amire Dánielisz tanár úr alighanem összevonná a szemöldökét). S teszi ezt közérthetően, pontosan, a hibák felsorolása mellett mindig a helyes változatot is felkínálva az olvasónak, a beszélőnek. Ráadásul úgy tud szakszerű maradni, hogy nem veszíti el azok érdeklődését sem, akik nem a téma szakértői, csupán érdeklődő, nyitott olvasók. „Remélem, beszélhetünk majd eredményes őrségváltásról, a következő nemzedékekben is lesznek olyan elhivatott nyelvvédők, mint Dánielisz tanár úr, akinek a szövegeiben ráadásul ott a történész, a pszichológus, a tanár és az irodalmár is. S a könyv egyben tisztelgés is olyan kiváló nyelvészek emléke előtt, mint Lőrincze Lajos” – foglalta össze a kötet üzenetét Szűcs László.

Máté Zsófia, a Biharország főszerkesztője arról beszélt, hogy még diákkorában találkozott először Dánieliszs Endre nyelvvédő írásaival a Fákyla napilapban, egy olyan időszakban, amikor ez a téma nem volt „divatos”. Megtiszteltetésnek érzi, hogy a Biharország részére küldött cikkeket elsőként olvashatta.

A könybe is bekerült szövegek kapcsán megjegyzte: a szerző pedagógusként nem utasít, inkább érdekességekre mutat rá, és a humor eszközével figyelmeztet arra, mi a helyes, mi nem. Fontos szempont a sok évtizedes tapasztalat, hiszen a szalontai kultúrélet doyenje hosszú ideje töretlen lelkesedéssel figyelemmel kíséri a köznyelv alakulását.

„Óvni és védeni kell az anyanyelvet, mert ez olyan értékünk, amit tovább kell adnunk a következő nemzedéknek,” – fogalmazott a szerkesztő.

Végezetül maga a szerző szólt az érdeklődőkhöz, azzal a meglepő kijelentéssel indítva, hogy ő nem tartja nyelvésznek magát, viszont elsősorban tanárként, ahogy szenvedélyes olvasóként is mindig fontosnak tartotta, hogy felhívja a figyelmet a kiejtési, helyesírási hibákra. Innen már csak egy lépésnyire volt, hogy a típushibákra cikkekben hívja fel a figyelmet. Ezek közül a hajdúvárosi publikumnak gyorsan, fiatalos hévvel fel is sorolt néhányat, például azt a gyakori tévedést, amikor a ba-, be-, ban-, ben- ragokat használják helytelenül, egymással felcserélve.

A könyvbemutató végén a tanár úr hosszú perceken át dedikálta művét a nagyszalontai érdeklődőknek.

 

A Nyelvőrség Biharországban kötet nagyváradi bemutatóját 2018. április 4-én, szerdán 18 órától tartjuk az Illyés Gyula Könyvesboltban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu