Kulturális folyóirat és portál

2015. szeptember 3 | Hírek

A Várad irodalmi, művészeti lap jegyzetelési alapelvei

A Várad a 2015. őszi első (8.) számától kezdve az ItK hivatkozási rendszerét alapul véve alakítja ki saját gyakorlatát, amelynek legfontosabb elve a gyors és pontos azonosítás, az ehhez szükségtelen adatok mellőzésével. Kérjük szerzőinket, hogy a továbbiakban közleményeik lábjegyzeteit és az utalásokat az alábbiak szerint adják meg, az egyes példatételek a formai jellemzőket is magukba foglalják:

1. Önálló munkák

Jakó Zsigmond, Manolescu, Radu, A latin írás története, Bp., Európa, 1987, 313 [6].

Agricola, Georg, Zwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen […], übers., Carl Schiffer, 5. Aufl., Faksimiledruck, Düsseldorf, VDI-Verlag, [1978], XXXVI, 564.

Bitskey István, Humanista erudíció és barokk világkép, Pázmány Péter prédikációi, Bp., Akadémiai, 1979 (Humanizmus és Reformáció, 9), 22–29.

A hivatkozások (lábjegyzetek) elején a nem magyar szerzők neve is a családnévvel vagy az ennek megfelelő névelemmel kezdődik. Ha a szerző neve és a cím között birtokos viszony áll fenn, a vessző közöttük elmarad. Ha szükséges az alcím közlése, mert a főcímhez képest többletadatot, pontosítást tartalmaz, nagybetűvel és formázás nélkül kell megadni. Olyan kötetek esetén, melyeknek háromnál több szerzőjük van, melyek szerző nélküliek vagy gyűjteményes kötetek, a hivatkozás értelemszerűen a címmel kezdődik, a tételnek azonban tartalmaznia kell az aktív közreműködő(k) nevét is. Az idegen nyelvű idézett művek adatai az adott nyelven szerepelnek.

2. Részközlemények könyvekben vagy a sajtóban

Sallay Gergely Pál, Japán kitüntetések a Hadtörténeti Múzeumban = A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 11, szerk. biz. Kedves Gyula et al., Budapest, Hadtörténeti Múzeum, 2010, 309–318.

Ha szerzői gyűjteményről van szó, a jobb oldalon álló lelőhely az Uő, rövidítéssel kezdődik. A szerzők nevére, a címre, a forrásdokumentum teljes leírására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az önálló művek esetében. Az In gyűjteményes kötetek, így tanulmánykötetek, az = folyóiratok, periodikák esetében alkalmazandó. Utóbbi esetben csak az egyértelmű azonosításhoz szükséges adatokat kell feltüntetni (év, hó, nap, terjedelem). Folyóiratok, újságok stb. nevét egységes, mindenre kiterjedő, általánosan elfogadott rövidítési rend hiányában mindig teljes egészében ki kell írni.

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu