Kulturális folyóirat és portál

Cover

2022. július 5 | Hírek

A túlélés határai

Július 7-én, csütörtökön 19 órakor, a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) új épületének amfiteátrumban mutatják be dr. Székedi Levente szociológus, egyetemi adjunktus Limitele supraviețuirii – sociologia maghiară din Transilvania după 1945 (A túlélés határai – az erdélyi magyar szociológia 1945 után) című könyvét. A kötetet méltatja és a szerzővel beszélget dr. Plainer Zsuzsa, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (NKI) kutatója és a PKE oktatója. A román nyelvű, a kolozsvári NKI gondozásában 2021-ben megjelent mű a szerző doktori disszertációja alapján készült, és társadalomtörténeti-mikroszociológiai perspektívából elemzi a romániai magyar szociológia második világháború utáni első két évtizedét, a sztálinizmust megelőző viszonylagos szabadságot, a szociológia száműzetésének az időszakát, valamint a tudományág lassú és viszontagságos, korlátozott rehabilitációját. A szerző több száz korabeli cikket és tanulmányt dolgozott fel kvalitatív dokumentumelemzéssel, a társadalom- és tudománytörténeti kontextus megteremtéséhez a konvencionális szakirodalmi források mellett publikált és nem publikált naplókat, feljegyezéseket, valamint az oral history módszerét használta. A kutatómunkát a román szociológia és ezen belül a Gusti-iskola itthon és nemzetközi téren is méltán elismert kutatója, dr. Rostás Zoltán egyetemi professzor irányította a Bukaresti Egyetem Szociológia Doktori Iskolájának a keretében. A kötet korlátozott mennyiségben megvásárolható a helyszínen vagy a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet honlapján.

Copyright © 2022 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu