Kulturális folyóirat és portál

Dr. Kiss András képei a nagyváradi Euro Foto Art Galériában

2018. március 27 | Várad | Kultúra

A legváradibb váradi

Dr. Kiss András kardiológus, bár már bő negyed százada elhagyta Nagyváradot, de annak előtte kétszer annyi időt élt itt, közöttünk, s azóta  makacsul hazajáró lélekként tér vissza szeretett városába. Nem csak fizikálisan, hanem szellemileg is, amit eddig kétkötetnyi emlékirata bizonyít a legbeszédesebben. Mostani hazatérése viszont vizuális jellegű, kiderült ugyanis, hogy emlékeit fotográfiákban is megörökítette. Több száz felvételt őriz váradi éveiből, váradi éveiről. S ezekből a minap válogatott össze egy tárlatra valót, és mutatta be az Euro Foto Art galériában.

Érdeklődők népes közössége köszöntötte a születésnapját ünneplő, 80 esztendős korában fotóművészként „debütáló” doktort, akinek fotográfusi kvalitásait Szilágyi Aladár, a Várad szerkesztője és Ioan Moldovan költő, a Familia kiadója méltatta. A rendezvényt Thurzó Sándor József brácsaművész nagyváradi kötődésű komponisták helyi szerzeményeivel fűszerezte zeneileg.

Kiss András felvételeinek fő vonulatát az utcaképek alkotják. A város emblematikus épületei mellett olyan utcarészletek, amik már részben vagy teljesen eltűntek, vagy megőrizték patinás varázsukat. „Ez a fal gyerekkorom óta így nézett ki” – olvasható az egyik kép aláírásán, melynek hátterét az újvárosi kéttornyú református templom képezi. A Mokos-ház remek, szürkébe hajló pasztell színeivel kelt feltűnést; az épületek kontűrjeinek vertikalitását a szemközti Körös-parton a bokorsor és a hosszan elnyúló korlát víszintes vonalai ellensúlyozzák. Az előtér két, háttal megörökített női alakja életet varázsol a felvétel világába. Legalább ennyire izgalmasak a fekete-fehér fotók is, az ódon külvárosi negyedek volt-nincs hangulatának megörökítői. Várad szerelmese jártában-keltében olyan részletekre, olyan szépségekre is felfigyel, amelyek mellett más halandó esetleg közömbösen elsiet.

Kiss doktor fotógyűjteményének másik, legalább ugyanannyira fontos, kultúrtörténeti vonulatát a portrék képezik. Megannyi barát, színész, képzőművész, író arcmását és belső értékeit egyaránt megjelenítő, a lélek mélyéig, a szellem magasáig beható felvételek ezek, melyek elkészítőjük és az általa megragadottak együttrezgésének ékes bizonyítékai.

Copyright © 2022 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu