Kulturális folyóirat és portál

2016. február 2 | Tóth Hajnal | Társadalom

Várfelfedező diákok

A gyulai, a diósgyőri és a nagyváradi vár megismerése, értékek, történelmi, kulturális érdekességek felkutatása, összegyűjtése és népszerűsítése a célja a Diáktalálkozók a hungarikumok és a gótikus várak jegyében elnevezésű, határon átnyúló projektnek, amelyben a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum is részt vesz. Ugyancsak e projekt révén Várak a várban címmel nyílt kiállítás a Körös-parti városban. A programban közreműködő tanulóknak jó lehetőség mindez új ismeretek szerzésére és nem utolsósorban a más városbeli diákokkal való ismerkedésre, barátkozásra.

A gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, a miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a nagyváradi Ady Endre líceum szerepel a nemrég indult projektben. Ez összesen mintegy 75 diákot érint.

Váradon első lépésként megalakult az Ady líceumban a Diák Értékfeltáró Klub (DÉK). A diákkör (irányítója Fazakas Gábor történelemtanár) feladatai között szerepel a helytörténeti és nemzeti értékek gyűjteményének összeírása, felkeresése, tanulmányozása, adatközlőkkel való interjúkészítés és az interjúalanyoknak a diákok munkájába való bevonása, a feltárt értékek bemutatása és népszerűsítése. Mindez kiegészül rendhagyó tanórákkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és a programban részt vevő iskolák kölcsönös tanulmányi kirándulásaival.

Júniusban például rendhagyó történelemórát tartottak a váradi várban. Erről ekként számoltak be az iskola honlapján: „A rekkenő hőségben Mihálka Nándor régész fogadta a diákokat. A fejedelmi palota falai között áttekinthettük a vár több száz éves történetét, Szent Lászlótól Mohácson és a török fennhatóságon át egészen a XX. és XXI. századig. A várhoz kapcsolódó érdekességek és információk tárházából megtudhattuk, hogyan alakult ki a vár mai kinézete, a bástyák elnevezése kitől származik, vagy mit jelent például a secco, és mit üzennek a várba érkező követeknek a griffes terem ábrázolásai. Ezt követően a várudvaron található ásatási szelvényekhez sétáltunk, ahol a középkori gótikus székesegyház nyomait (is) kutatják a szakemberek. Olyan magyar királyok nyughelye volt ez, mint például II. András, II. István, de itt lelt végső nyugalomra Luxemburgi Zsigmond német-római császár is. A Csonka és a Bethlen-bástyánál való megállás (és természetesen a kimaradhatatlan szelfi) után tudásban gazdagodva váltak el a DÉK tagjai.”

Várképek kiállítása a Holnaposok mellett

Várak a várban címmel július 6-án nyílt fotótárlat Várad szívében, a Holnaposok szoborcsoport mögött, az Ady líceum előtti téren. A fotótárlaton az említett ódon várakról készített képeket lehetett megszemlélni. Egy forró nyári hétfő délelőttön gyülekeztek a kiállítás résztvevői a szobor körül. A rendhagyó utcai vernisszázson először Tóth Márta, az Ady líceum igazgatónője, magyartanár mondott köszöntőbeszédet. Amint kiemelte: aki a magyar történelem könyvének lapjait forgatja, jó néhányszor találkozhat Szent László, a lovagkirály városának nevével, valamint mindazon jelentős egyházi és világi személyiségek, művészek nevével, akik itt éltek, itt tevékenykedtek. Elegendő például Janus Pannoniusra, Vitéz Jánosra, Ady Endrére és a holnaposokra gondolnunk. Az igazgatónő hozzáfűzte: jó, hogy diákok találkoznak, megismerik egymást és a településeket.

Huszár István, Nagyvárad alpolgármestere hangsúlyozta: közösen kell cselekedni, hogy múltunkat megőrizzük. Fontos szerep jut a jövő formálásában a mostani ifjú nemzedéknek. Szólt arról is, hogy európai uniós támogatással igyekszenek a váradi várat újjávarázsolni, úgy, ahogyan méltó az ősi épülethez, ahogyan megérdemli. A város ennek révén is visszanyerheti régi hírnevét.

Kónya István gyulai alpolgármester kifejtette: a projektben részt vevő diákok fontos dologra vállalkoztak. Arra, hogy három hónap alatt létrehoznak egy produktumot, egy tanulmányt, tehát a nyári vakációban sem tétlenkednek. Azt kívánta a fiataloknak, hogy minél több helyi értéket tárjanak föl, rendszerezzék őket és hozzák nyilvánosságra kutatásaik eredményét. Megemlítette: szeretnék erősíteni a kapcsolatokat, elindítani a gyulai és a váradi vár fejlesztését célzó projektet. Ezért aztán várják nagyon a 2014–2020 közötti európai uniós költségvetésnek a határ menti együttműködésekre vonatkozó pályázati kiírásait.

Kocsis István, a miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója üdvözlőbeszédében elmondta: sokat kirándulnak Erdélyben, a Partiumban és a Felvidéken. Felhívta a figyelmet arra, hogy Miskolcon és Diósgyőrben is (amely ma Miskolc egyik városrésze) számos érdekesség, nevezetesség található.

A tárlatnyitón két adys diáklány is közreműködött: Nagy Tímea verseket mondott, Baranyi Tünde pedig egy magyar népdalt adott elő.

A nagyváradi várról Pap Csaba és Bagyinszki Zoltán készített fényképeket. A gyulai várat ugyancsak Bagyinszki fotografálta. A diósgyőri várat Barna Laczy, Szűcs Árpád és Cséfalvay Gyula fotózta. A várképeket július 18-ig lehetett megtekinteni az Ady líceum dísztermében. A vándorkiállításnak Várad volt az első helyszíne.

Lelkes diákok, életszerűség, történelem

Az Ady Endre líceum sok projektben vállalt már szerepet. Az iskolában ezt a „várprogramot” is nyitottan fogadták. Kérésünkre erről mesélt részleteket Tóth Márta, a tanintézet igazgatója.

A tárlatnyitóig levelezés útján tartották a kapcsolatot, e-mailekben beszéltek meg több mindent. A pályázatot a gyulai önkormányzat mellett működő Mi Egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület nyújtotta be a magyarországi földművelésügyi minisztériumnak. Pályázatuk nyert, így folyamatosan konkretizálódhatnak az elképzelések. A cél a három vár bemutatása, illetve a három város értékeinek összegyűjtése és népszerűsítése.

Váradon, ugyebár, megalakult a Diák Értékfeltáró Klub. Változatos tervet dolgoztak ki. Először a világhálón és az iskola könyvtárában kutakodtak. Téma van bőven, a listájukon megtalálható például a nagyváradi szecesszió, a vár históriája, Szent László kultusza, az 1848–1849-es emlékhelyek és személyiségek, Félixfürdő és Püspökfürdő története, Ady Endre és a holnaposok, a Rimanóczy család, a szerzetesrendek, a nagy múltú atlétikai klub.

Tóth Márta örömmel mondta: nagyon ügyes gyermekek, akik a kutatást felvállalták, roppant lelkes kis társaság. Az értékfeltáró klub irányítója, Fazakas Gábor pedig határozottan megfelelő mederben tereli a dolgokat.

A diákok egymás településeire is ellátogatnak. A váradi csapat augusztusban egy napra Gyulára kirándul. Ott is sok érdekességre bukkanhatnak, elegendő csupán a gyulai várra, az Erkel Ferenc Emlékházra, a Százéves Cukrászdára vagy a Ladics család hagyatékára gondolni. Ősszel Miskolcra ruccannak ki, s a látogatás során természetesen fölfedezik majd a diósgyőri különlegességeket is. A gyulai és a miskolci diákok az új tanévben jönnek majd az adysokhoz.

Gyulán vetélkedőt is szerveznek a diákoknak – sok játékkal, kreativitást igénylő feladatokkal. A vetélkedőnek is a helyi értékek megőrzése és továbbadása a témája.

Mindegyik iskola diákcsapata készít egy-egy tanulmányt, ezek majd külön füzetecskékben jelennek meg. Az adysok körében egyébként hagyománya van a tudományos dolgozatok készítésének, bemutatásának. Ezek a diákság hasznára válnak később, egyetemi éveik során is.

Tóth Márta hangsúlyozta: lényeges, hogy a diákok könnyen megközelíthető módon, életszerűen, mégis tudományos igényességgel merüljenek bele a történelembe. Ráébredhetnek arra, mennyi megőrzendő, netán mégis feledésbe merült helyi érték, kulturális kincs van. Ezt mindenképp tudatosítani kell az egymást követő nemzedékekben. Néha meg is lepődnek a diákok, mennyi különlegességgel találkozhatnak szülővárosukban, és büszkék is ezekre.

Nemrégiben például a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye megújított kincstárát tekintették meg az adys diákok, és örömmel, kíváncsisággal csodálkoztak rá a sok gyönyörűségre, a megannyi kuriózumra.

Visszatérve a várprojektre Tóth Márta megjegyezte: az Ady líceumnak van néhány nagyon jó testvériskolai kapcsolata. Hozzáfűzte: ezúttal is hátha kialakul a jó kapcsolat a gyulaiakkal és miskolciakkal. Mindez emberfüggő, nem mindegy, milyen a hozzáállás. A projekt befejezte utáni sikeres együttműködés, barátság biztosan nem a váradiakon múlik majd.

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu