Kulturális folyóirat és portál

tohi 1

2021. április 27 | Molnár Zsolt | Irodalom

Thriller

 

Az első cseppekre senki se figyelt fel.

 

Még kora reggel volt. A járókelők szemét minduntalan

összerántotta makacs álmosságuk. Életjelet vártak

magukról. Reggelire elfogyasztották saját

hallgatásukat, és most energiájukat

tartalékolják a minél könnyebb emésztésre.

A tegnap esti program törlődött belőlük.

Nem csoda: mindig ugyanazokon a dolgokon

elaludni – hát ahhoz meggyőző teljesítmény

kell. Álom-valóság (igazságról ne beszéljünk)

határvonalán egyensúlyozni olykor szemernyit

sem könnyű feladat. Végigmenni maguk

egyszemélyes, napi hídján komoly összpontosítást

igénybe vevő, nehéz rutin. Kicifrázni a tényeket,

melyek közös fedőneve: unalom, hamvába

holt próbálkozás. Csak túl kell élni ezt az ébrenlét-

imitálást, a többit papírlabdává összegyűrni,

és egy véletlennek egyáltalán se nevezhető hátra-

dobással a tátongó szemetesben landoltatni.

Telitalálat. Bingó.

 

Senki sem figyelt fel az első cseppekre.

 

A közelben se járt soha légkalapács. Nem volt mitől

roncsolódnia az aszfaltszövetnek. Bár a félkómás

állapotú teremtmények közlekedése megterhelő, néha

idegborzoló egzisztenciális megnyilvánulási

forma, az mégse meríti ki a feltűnően szokatlan,

már-már a paranormális fogalomtárán túlmutató, fikciószerű

jelenséget. Ebből adódóan megállapítható, hogy a hatóságok

számára eddig ismeretlen forrásból eredő szálon (vagy szálakon)

futó ügy megoldásának kényszere már eleve kizárja a tapogatózós,

késleltetett előrehaladást. A gyorsreagálású egységek

még időben való helyszínre érkezésükkel lokalizálták,

majd lezárták a területet. Ugyan konkrét bizonyítékok nincsenek arra

vonatkozóan, milyen körülmények összejátszása eredményezte

a titokzatos foltok feltűnését a teljes mértékben körülhatárolt

és beazonosított helyen, a széles körű nyomozás lefolytatásának

megkezdése szempontjából lényeges információgyűjtés

túlzott halasztása tovább fokozná az ügy felgöngyölítésének

mihamarabb történő befejezettségére utaló konstatálást.

 

A kisebb tócsák is még sokakat hidegen hagytak.

 

A centrális körök kifelé szorítják a felforrósodó partokat.

A lemezek egymás alá nyomódásának periodikus

ismétlődése elősegíti a pont alakú képződmények

nagyságbeli kiterjedését. Természetes akadályuk nincs.

Ezért a medrek szép fokozatosan tágulásba fognak

saját életterük szabadabbá tételének érdekében.

Amikor a térfogatuk eléri a teljes szimbiózis megvalósulásához

szükséges méretet, belekezdenek látszólag rendezetlen

táncukba, és a néhol fodrozódó, másutt magasabb

hullámokban is felcsapó, nem egészen folyékony

állaguk miatt a mélyben található (vagy valószínűsíthető)

élőlények kiléte még inkább bizonytalanná válik. Légkörük

azonban különös, a környező makrovilágtól

eltérő, oxigénkoncentrátuma egészen csekély,

javarészt extrém sűrűségű mérgező gázok alkotják.

Feltérképezésük ugyancsak várat magára. Hőmérsékletük

azt mutatja, hogy kicsi a különbség a minimumok és maximumok

között. Csapadékban rendkívül szegény időjárásuk feltételezi

a szárazsághoz akklimatizálódott lények

eshetőségét. Flórájuk és faunájuk az évszakok váltakozásával eltérő

lehet, ám nincs semmilyen lista a fajok számáról és sokféleségéről.

 

Kialakulásuk időpontja előrevetíti, meddig tudnak

életképesek maradni. Meghatározott bolygók

együttállása befolyásolja, hogyan viszonyulnak enigmatikus

misztikusságukhoz. Térbeli elhelyezkedésüktől és tájolásuktól

függ, mennyire áramlik bennük az energia, vagy

milyen rezgésszint vesz részt spirituális értelmű kiteljesedésükben.

Aki beléjük pillant is, azt elfogja a mágikus szédület

delíre. Nem is érti e csodás hipnózis varázsának a

mibenlétét, csak engedi magát vitetni kitáruló

dimenziók kapui felé. Azokon belépve ősi világok egyszerűségének

a kibontakozása jelenik meg a harmadik szem aktiválásakor.

De ezek a létformák csak a kiválasztottaknak nyújtanak

tökéletes betekintést. Azoknak, akik kellőképpen

tudják feldolgozni a kódolt jelentéseket és a jóra

fogják felhasználni a megszerzett végtelen mennyiségű

tudást. És alulról folyamatos az elmét a felismerés

útján kalauzoló ezotéria kincseinek felszínre törése.

De színről színre való meglátásukhoz és kielemzésükhöz

bizonyos szintű paradigmaváltoztatás megtapasztalása elengedhetetlen.

 

A nap folyamán biztonsági ruhába beöltözött

tudósok sokasága lepte el a feltárásra váró,

nem mindennapi lelőhelyet. A mobillaboratórium

felállítása után következhetett a tudományos munka

szempontjából nélkülözhetetlen és az erre

a célra alkalmas felszerelések kiszállítása, illetve

üzembe helyezése. A szakemberek egyelőre értetlenül

állnak a tudományos kontextus megvilágításában is

szenzációsnak mondható leletegyüttes előtt. Földtörténeti

szemszögből vizsgálva és a szénizotópos kormeghatározás

relatíve pontos kimutatására hagyatkozva

kimutatható, hogy az itt talált és megmagyaráz-

hatatlan hisztorico-fizico-bio-kémiai valamik (nevezzük

korpuszoknak) megjelenése többek véleménye szerint az emberiség

toprongyossága, romlottsága, elfajzottsága, el-

gerinctelenedése váltakozó sebességű, hol lassabb, hol gyorsabb

térhódításának tudható be. Mindenesetre a további

alaposabb kutatások végett a mintavételezés indokolt,

sőt mi több, elkerülhetetlennek látszik.

 

Mégsincs biztos megfejtés. Mert így csak egy kollektív tükör

mosódhat össze. A felismerhetetlenség anarchiája kitakar, hogy

a tobzódó arctalanságba üvöltse az iszonyodás puszta

kéretlenségét. A védtelenek nyugalma elvakarva mindenütt

a becsapott testeken. Mintha fordított lenne a feltámadás. A személyragok

kivonultak a közöny ellaptalanodó szótárából, melynek példányait ezentúl

a léhaság legfelsőbb polcán lehet megfigyelni. A lélek karmokat

növeszt, hogy szétkaparja a szabadság hazug köteleit. Az élet

és a világ belezuhan egymásba, és felkoncolja az árvaság

barbarizmusa. A csillagok hátulról magukba döfik halhatatlanságuk

gyilkos fegyverét, fényt spriccelve a maradék tájra. A vészkijárat szemberohan

saját menekülésével, ami kiszakította a teret önnön ürességéből. Nem készül más,

csak az idő romjai közt bujdosó lélegzetvétel alábukása az őrület kicsipkézett fagy-

tárnáiba, ahonnan a holt vérplazma szorgalomittas csilléi

kíméletlenül hordják a jóság kiszipolyozott tetemeit,

melyek oldalán félreérthetetlen gúnnyal irtóztatóan hatalmas betűkkel fel van írva:

SENKI VÉRE

(Megjelent a Várad 2021/3. számában)

Illusztráció: Csathó Töhötöm grafikája

 

 

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu