Kulturális folyóirat és portál

American poet T.S. Eliot is shown seated in his London Office on Jan. 19, 1956. (AP Photo)

2023. október 5 | Várad | Irodalom

Thomas Stearns Eliot: A sivár föld – Részlet a The Waste Land című poémából

(ez mottó) Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent: Σίβυλλα τί θέλεις; respondebat illa; άποθανεîν θέλω.[1]

(ez meg ajánlás) For Ezra Pound, il miglior fabbro[2]

  1. A holtak temetése

Április a legkegyetlenebb hónap, kikelti

Az orgonát a halott földből, összekeveri

Az emlékezést és a vágyat, tavaszi

Esővel serkenti az eltompult gyökereket.

A tél melegen tartott minket,

Feledhető hóval fedte be a Földet, elszáradt

Gumókkal táplálta az elgyengült életet.

A nyár meglepett minket, záporesővel kelt át

A Starnbergerseen;[3] mi megálltunk az árkádok alatt,

Majd a napfényben a Hofgartenbe[4] mentünk,

Kávéztunk, és egy órányit beszélgettünk.

Bin gar keine Russin, stamm’ aus Litauen, echt deutsch.[5]

Gyerekkorunkban a főhercegnél, a kuzinomnál laktunk,

Aki elvitt szánkózni magával.

Én eléggé féltem. De ő azt mondta, Marie,

Marie, fogóddz erősen! Így suhantunk lefelé.

A hegyekben érzi magát igazán szabadnak az ember.

Az éjszaka javát olvasással töltöm, és télen délre utazom.

Miféle gyökerek szorítanak, miféle ágak nőnek

Ki e köves hulladékból? Emberfia,

Nem mondhatod vagy sejtheted, mert csupán

Egy halom széttöredezett képről van tudomásod, ahol éget a nap,

S a kipusztult fa nem nyújt menedéket, a tücsök se megnyugvást,

És a száraz kő sem idézi fel a vízcsobogást. Csupán

E vörös szikla alatt van árnyék,

(Lépj e vörös szikla árnyéka alá),

És olyasmit mutatok neked, ami különbözik

Mögötted lépkedő reggeli árnyadtól,

Vagy attól, amelyik este azért keletkezik, hogy találkozzék veled;

Meg fogom mutatni neked a rettegést egy maroknyi porban.

Frisch weht der Wind

                            Der Heimat zu

                            Mein Irisch Kind,

                            Wo weilest du?[6]

„Egy éve adtál először jácintot nekem;

Azontúl csak jácintos leánynak szólítottak.”

‒ Mégis amikor a Jácintkertből későn visszajöttünk,

Karod tele volt, hajad csupa víz, s én meg se

Tudtam szólalni, szemem elhomályosult, nem voltam

Se élő, se halott, és semmiről sem tudva,

Néztem a fény szívébe, a csendbe.

Oed’ und leer das Meer.[7]

Madame Sosostris, a híres látnok

Nagyon megfázott, mindazonáltal

Európa legbölcsebb asszonyának tartják

Bűnös kártyapaklijával. Itt van, mondta

Az ön lapja, a vízbe fulladt Föníciai Tengerész,

(Gyöngyből van a két szeme. Nézze meg!)

Itt van Belladonna, a Sziklák Úrnője,

A helyzetek úrnője.

Itt van a három bottal rendelkező férfi, meg a Kerék,

És itt a félszemű kereskedő, aki ezt

Az üres lapot hordja a hátán,

Nekem nem szabad látnom. Nem lelem

Az Akasztott Embert. Rettegjen a vízbefúlástól!

Látom a körbesétáló emberek sokaságát.

Köszönöm. Ha látja a kedves Equitone-nét,

Mondja meg neki, hogy a horoszkópot magam hozom el:

Manapság nagyon óvatosnak kell lenni.

 

Irreális volt a Város

A téli hajnal barna ködében,

Tömeg áramlott keresztül a London Bridge-en,[8] oly sokan voltak,

Hogy nem gondoltam arra, mily sokat ragadott el közülük a halál.

Kurtán sóhajtottak, nem túl gyakran,

Mindegyikük a lába elé nézve

Sietett fel a dombra, majd le a King William Streetre,

Ahol a Saint Mary Woolnoth[9] holt hangon

Jelezte a kilencedik óra utolsó kongását.

Megláttam ott egy ismerőst: „Stetson! ‒ állítottam meg kiáltva.

Velem voltál a hajón Mylaenél![10]

Kikelt-e a kertedbe ültetett

Hulla? Kivirágzik-e az idén?

Vagy megártott ágyának a hirtelen fagy?

Oh, tartsd távol a kutyát, ő az ember barátja,

Vagy a körmével majd újra kiássa!

Te! „Hypocrite lecteur! ‒ mon semblable, ‒ mon frère!”[11]

 

Goron Sándor fordítása

 

 

[1] Én a saját szememmel láttam Szibillát Cumaeban egy üvegben lógni, és amikor a fiúk azt kérdezték tőle: Szibilla, mit akarsz, ő azt felelte: meg akarok halni.

[2] Ezra Poundnak, a legnagyobb mesternek

[3] Tó Németországban

[4] Park Münchenben

[5] Nem vagyok orosz, Litvániából származom, igazi német (vagyok).

[6] „Frissen fúj a szél / Szülőföldem felé, / Ír gyermekem / Hol fogsz megszállni?” (Richard Wagner: Trisztán és Izolda)

[7] „Sivár és üres a tenger” (Richard Wagner: Trisztán és Izolda)

[8] Londoni híd

[9] Anglikán templom Londonban

[10] Mylaenél zajlott az első nagy tengeri ütközet a rómaiak és a karthágóiak között i. e. 260-ban, amely a rómaiak győzelmével ért véget.

[11] Charles Baudelaire Az olvasóhoz (Előhang) című versének utolsó sora: „Álszent olvasó! – hasonmásom, – fivérem!”

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu