Kulturális folyóirat és portál

szent laszlo 8

2018. május 6 | Tóth Hajnal | Művészet

Szent László király diákszemmel

A Légy hű Szent László király örökségéhez című rajzpályázatra érkezett alkotásokból válogatva nyílt kiállítás május 3-án a Gyermekpalotában, a nagyváradi Művészeti Líceum szervezésében. A vernisszázson eredményhirdetés és díjkiosztás is volt. A tárlat anyaga bepillantást enged abba, miként látják diákok ma a lovagkirályt.

 

Tavaly ősszel rajzpályázat-sorozatot indított útjára a nagyváradi Művészeti Líceum – mesélte Nagy Gabriella, az iskola aligazgatója. A képzőművészeti projekt több szakaszos, több tematikát határoztak meg: karácsony, március 15., húsvét, Szent László király és gyermeknap. A Légy hű Szent László király örökségéhez elnevezésű pályázat versenyfelhívását az egész megyére kiterjesztették, bevonták a különféle tanintézetekben oktató rajztanárokat. Ezzel a pályázattal kiemelten foglalkoztak tehát. A művészeti projekt célja az volt, hogy a diákok megmutathassák, hogyan látják Szent László királyt a róla szóló mondák, történelmi tények, események, valamint irodalmi alkotások alapján. Az előkészítő osztályos kicsiktől a tizenkettedikes diákokig minden korosztály jelentkezhetett. Több kategóriába sorolták a pályázókat, és egyénileg, illetve csoportosan (legtöbb öt fő) is lehetett pályázni. Közel 500 pályamunkát küldtek be a gyermekek, szerte a megyéből, a váradi iskolák mellett például Berettyószéplakról, Hegyközpályiból, Paptamásiból, Élesdről. Sok értékes munka jött létre, grafikák, festmények, kollázsok, vegyes technikával készült alkotások, figuratív és elvontabb kreációk. A Festum Varadinum napjaiban megtartott ünnepségen mintegy ötven díjat osztottak ki. Az oklevelek mellett jutalomkönyveket is kaptak a díjazott alkotók. Volt, akinek a különleges egyediségét, kreativitását értékelték.

Nagy Gabriella hozzáfűzte: sokatmondó az, ahogyan megközelítették a diákok Szent László alakját, személyiségét, életét. Látszik az alkotásokon, hogy készítőik elmélyedtek a témában, tanulmányozták a történelmet, a legendák világát. Fontosnak tartották, hogy a legjobb módon tudják átadni a mának mindazt, amit Szent László jelent. Van például olyan alkotás, amelyiken a lovagkirály a két karjában tartja Váradot. A református családokban a gyermekek inkább a mondák útján közelítették meg a királyt, a katolikus vallásúak inkább a szentsége felől. Volt, akit a történelmi tények, másokat a csodák érdekeltek jobban. Megint másokat a mesékben, irodalmi alkotásokban előbukkanó Szent László foglalkoztatta. Akadt, aki a csodás cselekedeteket jelenítette meg, s olyan is, aki az erőskezű, hatalmas termetű lovagkirályt. Született olyan kreáció, amelynek ez lehetne a címe: Szent László tegnap, ma, holnap. Nagy Gabriella hangsúlyozta: a művészet nyelvezete egyetemes, az alkotásokkal pedig sajátos módon lehet üzeneteket közvetíteni. Arról is beszélt, hogy mind emberi, mind szakmai szempontból jó tanárcsapat dolgozik a Művészeti Líceumban, családias a hangulat, ez mindig is jellemző volt az iskolára, és a szülők is segítik az oktatói-nevelői munkát, ami szintén jó dolog. Az aligazgató elmondta: arra is kíváncsiak, megyei szinten milyen a rajzoktatás helyzete. A képzőművészet elemi és gimnáziumi osztályokban is fontos tantárgy lehetne, hiszen nagy szerepe volna a személyiségfejlesztésben. Fontos lenne, hogy az oktatási programban ne csupán amolyan tölteléktárgynak tekintsék a rajzot. A helyzetfelmérésben az ilyen művészeti projektek támpontokat adnak, segítséget nyújtanak.

A pályamunkákat Rácz Eliza és Rácz Ervin értékelte, mindketten képzőművészek és tanárok. Rácz Eliza elmondta: nagyon nyitottak voltak a diákok. Örömmel fogadták és a sajátjuknak tekintették a pályázatot. Benne van a lelkük az alkotásaikban. A forma- és színvilág pedig tükrözi a látásmódjukat, szemléletüket. Ugyancsak örvendetes, hogy más iskolákban is komolyan vették a projektet, nem csak a Művészetiben. Rácz Ervin arra hívta föl a figyelmet, hogy több diák is aktualizálta, mai modern környezetbe, autók, helikopter, tömbház mellé helyezte a lovagkirályt, s volt, aki archaizálta a munkáját, mintha egy régi kódexlap volna. Az egyik alkotó például képszöveget is írt, miszerint Szent László büszke volna a mai tudományra és épületekre, viszont nem volna büszke arra, hogy az emberek alig beszélgetnek élőszóban, csak az elektronikus kütyükön. Szóval sokféle szempont, ötlet, elgondolás szerint jelenítették meg Szent Lászlót.

Egyébként a Művészeti Líceumban április 11. óta ingyenes felkészítőket tartanak a hozzájuk felvételizni óhajtó gyermekeknek. Már az első napon hetvenen vettek részt a felkészítőn. Két magyar kilencedik osztály indul a következő tanévben. Az egyik a képzőművészeti szakon, a másik pedig fele-fele arányban zene, illetve műépítészet lesz. Az építészet szak újdonság. Jelentkezni, beiratkozni május 14-15-én lehet a művészeti szakokra, a felvételi, a képességfelmérő próba május 16-18. között lesz.

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu