Kulturális folyóirat és portál

2012. október 22 | Batári Gábor | Irodalom

Kozmogónia

Hésziodosznak

A kezdet előtt – egyesek állítják –, a KHÁOSZ volt. Azt nem lehet tudni, hogy a KHÁOSZ maga a semmi, netán…– áhhh fölösleges ebbe belebonyolódni…, na, na de mégis, – mégis a semmi a tartalmatlanságig összezsugorodott MINDEN, vagy csak a hétköznapi értelemben vett szimpla nincs, a nemlét, amely majd közeli rokonságban lesz a holtak hazájával, a későbbi elképzelésekben (amikor már lesznek emberek, ugye… bár).
Elég az hozzá, hogy ebből a zűrzavaros kvark-kotyvalék-összevisszaságból (nevezzük így az egyszerűség kedvéért) kiemelkedett az anyaszült pucér, SZUBSZTANCIA, az örök fiatal ősmatriárka. Valahol tekergett a végtelenség kígyója is, és mintha azon álomban ringva nyugodott volna VALAKI, akinek kollektív tudattalanjánál is mélyebb lélekrejtekében a még nem létező mindenlétezők archetípusként derengtek. Ám álmában a gondolat szellem-embóliává csomósult, ettől felébredt és látott… (de ezt hagyjuk, ez egy másik történet).
Visszatérve a gyönyörűséges ősanyához, mezítelenségét a vakító üresség ultraibolya-kékes illúziója auraként takarta el a kíváncsi tekintetek elől (persze akkor senki és semmi nem volt, de a mítoszok már csak ilyenek). Mivel királynői fenségű lábát nem volt hol megvetnie, kezdetleges mindentudásával megkísérelte a KHÁOSZ-APSZU-TIÁMAT-ból valahogy kivarázsolni az Eget, a Földet és a Tengert, sajnos újszülött lévén nem volt elég okos, így ez nem sikerülhetett.
Új dolgokkal próbálkozott. Elcsábulva a SZÉL-től vagy inkább a KOZMOSZ archetípusától, „feketeszárnyú éj” aspektusában – ilyenkor félelemmel gondolnak rá a legbátrabb dalnokok is – atomtojást tojt „a sötétség méhében”. Feltehetően egy számítógépvírus vagy mutáció miatt az „ősvalamiből” egy sárkányszörnyeteg kelt ki. Az őselv-hölgy iszonyodva fordult el korcs gyermekétől, és két combja közt addig szorongatta, míg a szufla ki nem szállt belőle. Meggondolatlan volt, mert magát a Galaxist nyiffantotta ki, ebből kifolyólag nem jött létre semmi sem… egyszóval eltolta a theogóniát.
Az istennőt érdemei elismerése mellett nyugdíjazták.

Copyright © 2023 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu