Kulturális folyóirat és portál

2015. augusztus 3 | Horváth Andor | Kultúra

Kelet–Nyugat, 25 év után

Visszarepülni – ha csak néhány percre is – az időben. Mekkora öröm! Mekkora fájdalom!
Az újjászületett világot köszöntöttem akkor, kitisztult eget láttam az új századvég fölé feszülni, egészséget jósoltam a világnak és egész-séget Európának.
Nem esem a csalódottá vedlettek bűnébe, nem mondom: mindebből nem lett semmi, a Történelem megszédült alvajárói voltunk.
Mert igenis lett egészség, vagyis kilábalás a betegségek gyötörte 20. századból, és lett európai egész-ség is a határokat sikerrel légiesítő földrészünkön.
Hogy jöttek új, váratlan, korábban nem ismert betegségek? Hogy az egész-séget veszélyesen szabdalják új törésvonalak, árkok és szakadékok? Ez bizony mélységesen igaz, és a világ ma ismét kémleli az eget, kutatja az új kitisztulás jeleit.
Ezért mondom: nem megszédült alvajárás volt az, hanem a Történelem szerencsés csillagzata. Ha csak három hétig, ha csak három hónapig tartott is, örvendjenek, akik átélhették. A Történelem ege jelenleg beborult, az emberiség egészsége gyenge lábakon áll. Orvosok, keressétek a legjobb gyógymódot! Emberek, illesszétek újra össze azt, ami szétesett! Egészséget!
Berekfürdő, 2015. február 12. Horváth Andor

 

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu