Kulturális folyóirat és portál

2012. január 26 | Oláh Erzsébet | Művészet

Jakobovits Miklós kézírásának grafológiai elemzése

Jakobovits Miklós 2010 szeptemberében készült írását vizsgálva és értékelve kibontakozik előttem az alkotó művész egyénisége, gondolkodásmódja, érzelemvilága.

A kifinomult, magas kultúrájú ember pozitív életfelfogása, ambiciózus, erőteljes egyénisége magával ragadó.

Fejlett rend- és formaérzékkel rendelkezik, nagyon jó az áttekintő képessége.

Nagyfokú kézügyességre utal a könnyed folyómozgással írt, áthurkolt füzéres írása. Gyakorlati érzéke kiváló. Egyensúlyt tart a logika és a megérzés, valamint az elképzelés és a kivitelezés terén. Egész lényét az értelmi, érzelmi és akarati harmónia jellemzi. Gondolkodása tiszta, világos, tudja, hogy csak bizonyos erőkifejtéssel érhet célt.

Az önkifejezés igénye, az alkotás öröme, tettvágy, hatékonyság, lendületesség, a karrier és siker fontossága, becsvágy mind kiolvasható az írásából. Sokat ad, hogy sokat kapjon. A kreativitás, ötletesség, vizualitás, fantázia, nagy képzelőerő, szellemi élmények és intellektuális örömök mellett képes az életet a maga valóságában látni.

Ezért alkotásai csapongástól mentesek, megnyugtatóan hatnak, és képesek valódi művészi élményt nyújtani.

Nem szereti a körülményeskedést, önálló, de képes kötődni. Jó a kapcsolatteremtő készsége. Kellemes légkör kialakítására törekszik, érdeklődő, szívélyes, együttműködő úgy, hogy saját érdekeit mindig szem előtt tartja.

Fontos számára a külvilág véleménye, és az is, hogy megjelenése mindig tökéletes és cizellált legyen.

Sokat tud, és a tudását jól is használja. Az írásában végig telt, felsőzónás hurkokat találunk, például a volt, állványt, kellene, kegyelet szavakban, amik jól tükrözik ismeretei, szellemi, értelmi és eszmei képességei széles, mély, biztonságos voltát. A hosszú, balra irányuló alsó hurkok a Gyárfás, hagyták, srég, meg szavakban mély intuícióról tájékoztatnak, és arról, hogy a biológiai élményeket és az anyagiakat magánügyként kezeli.

Nem jól tűri a monotóniát, különleges élményekre vágyik, erre utal a hurkos, telt írás, és még sok más grafológiai jegy erősíti azt a tényt, hogy kedveli a kötetlen munkaidőt és a rapszodikus munkavégzést.

Lelki épsége, érzelmi érettsége, érzelmi melegsége és jó megvalósítási készsége biztosítják számára az élmények átélésének a zavartalanságát.

Többek között, a szövegírással azonos, jól olvasható aláírása is mutatja, hogy határozott, megbízható, kötelességtudó, kiegyensúlyozott ember, aki a hibáit is vállalja.

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu