Kulturális folyóirat és portál

dr-palfi-jozsef-rektor-2019-es-tanevnyito-beszede

2020. május 4 | Tóth Hajnal | Társadalom

Egyetlen diák sem kerülhet hátrányba a kialakult helyzet miatt

Egyre-másra új helyzetek állnak elő a romániai magyar felsőoktatásban is a koronavírus-járvány miatti intézkedések következtében. A vizsgáztatás, a tanév lezárása, a végzős hallgatók államvizsgája sem történhet most hagyományos módon. A kihívásokról, lehetőségekről, megoldásokról dr. Pálfi Józsefet, a Partiumi Keresztény Egyetem rektorát kérdeztük.

Miként sikerült átállni az online oktatásra? Hogyan boldogulnak így az oktatók és a hallgatók?

Az elmúlt esztendők reformjai, a digitális platformokra épülő kapcsolattartás fokozatos kiépítése nagymértékben megkönnyítette, hogy talán számunkra is meglepő gyorsasággal tudjunk reagálni az új kihívásra. E platformok egyike a Vénusz rendszer, ahová oktatóink eddig is rendszeresen feltöltötték előadásaik elektronikus változatát, valamint a tantárgyaik hatékony elsajátításához nélkülözhetetlen jegyzeteket, segédanyagokat. Erre építve, most teljesen megszokott és természetes módon emelkedett magasabb szintre az ilyen típusú kommunikáció oktatók és hallgatóik között. Emellett az egyetemen működik a Moodle rendszer, is, amely például az ismeretek tesztelésére is kiváló lehetőséget nyújt, megkönnyítve ezáltal az oktatóknak, hogy megbízható információkat szerezzenek a hallgatók tanulmányi haladásáról. Talán legelterjedtebb formája viszont az új rendszernek az előadások megtartása „élőben” a GoogleMeet programon keresztül. Ezeket az előadásokat  okostáblák is segítik, az oktató powerpoint bemutatókat tarthat, a hallgatók pedig azonnal reagálhatnak, visszajelezhetnek, akár szóban, akár írásban, vagy a  maguk által készített bemutatók, kiselőadások révén. Ezáltal az online kapcsolat lényegében az óra interaktívvá tételéhez kínál többletlehetőségeket. De a rendelkezésre álló alternatívák köre nem merül ki mindebben, említhetném például a GoogleClassroom, Skype, Messenger, WhatsUp által nyújtott kapcsolattartási formákat is. Lényegében választható platformok széles skálája áll oktatóink rendelkezésére, akik a tantárgy jellegének és egyéni oktatási stílusuknak, alkatuknak, a hallgatói közösség befogadó készségének mérlegelése alapján dönthetnek a leginkább megfelelő kommunikációs csatornák igénybevételéről.

Hogyan oldható meg ebben a tanévben a vizsgáztatás?Hogyan sikerül megoldani jelen járványügyi helyzetben a tanév lezárását?

Bár a tanév lezárása, a vizsgaidőszak még odébb van, az egyetemi vezetés a karokkal és a tanszékekkel folyamatosan konzultál és többféle lehetőség mérlegelésével készülünk fel arra, hogy ennek az új kihívásnak is eredményesen megfelelhessünk. A vizsgáztatás tervezett konkrét formáiról még korai volna nyilatkozni, ez ugyanis az éppen aktuális  országos rendelkezések függvényében is alakulhat majd. Minden, a körülmények által megkövetelt intézkedést körültekintően előkészítünk és lépni fogunk a maga idejében. A tananyag elsajátítása jól halad, kollégáink a helyzet magaslatán állnak, és a visszajelzések alapján hallgatóink  is konstruktív partnerként kapcsolódnak be az egész folyamatba. Meggyőződésem, hogy sikeresen lezárjuk ezt a évet, és egyetemi közösségünk a kényszerű helyzet  pozitív feldolgozásának sikerélményével gazdagodik. Ezáltal is szellemiekben, lelkiekben megerősödve tudjuk majd jövőnket közösen tovább tervezni és építeni.

Mi a helyzet a végzősökkel? Tudnak államvizsgázni? Ha igen, milyen módon?

Egyetemünk harmincesztendős történetében nagyon sokszor meg kellett találni végzős hallgatóink esetében azt, hogy hol és miként bonyolítsuk le az államvizsgát, és így megfelelő, akkreditált oklevélhez jussanak. Természetesen ez most más élethelyzet. Felelősen gondolkodó kollégáimmal már korábban elkezdtük kidolgozni a megfelelő stratégiát az államvizsga lebonyolítását illetően is. Tervezzük, szervezzük az online államvizsga módszertanát, ennek a kidolgozása zajlik épp. Amint az online oktatásra is olyan gyorsan és eredményesen átálltunk, bízom benne, hogy az államvizsga sem jelenthet majd problémát. Május 21-23. között online szervezzük meg kivételesen a Partiumi Tudományos Diákköri Konferenciát, amelyet akár az államvizsga főpróbájának is tekinthetünk. Mielőtt azonban nyilvánvalóvá tennénk a mikéntet, előtte megvárjuk Bukarest május 15-ét követő döntéseit, lépéseit, és azt követően mi is publikussá teszük a lebonyolítás részleteit. Úgy gondolom, az államvizsga lebonyolításához nem fűződhet kétség, és egy diák sem kerülhet hátrányba a kialakult helyzet miatt.

 

Copyright © 2023 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu