Kulturális folyóirat és portál

2013. október 23 | Czellár Csiba Judit | Kritika

Egy különleges egyéniség magántörténelme

Nemek és igenek címmel érdekes könyv jelent meg Haynal André (András), pszichoanalitikus-pszichiáter és neurológus, a genfi egyetem volt tanszékvezető professzora életéről.*

Nehezen határoznám meg a könyv műfaját, mivel az első része beszélgetéssorozat, úgynevezett életinterjú, melyet Mészáros Judit neves pszichoanalitikus folytat Haynal professzorral. Így bontakozik ki előttünk egy különleges egyéniség magántörténelme, miként lesz egy magyar 56-os orvostanhallgatóból a Svájci Pszichoanalitikus Egyesület elnöke. Megismerjük életpályáját, melyet világháború, forradalom, család, hivatás és szerelmek határoznak meg és állítanak választások elé, amikor nemet és igent kell mondani emberpróbáló időkben. Hol és mikor mondott nemet vagy igent Haynal András, milyen események és egyéniségek hatottak kedvezően vagy kedvezőtlenül életére, személyiségének alakulására, pályaválasztására, hogyan értékeli az életét meghatározó személyeket és saját magát: erre keres és ad választ a mű első része.

Messzire nyúlik az életrajz, a széles tablón megjelenik a tágabb és szűkebb rokonság, a háttérben meg-megvillannak a történelmi-politikai események is, hiszen ezek nélkül nem alakult volna így az életút, ahogyan alakult. Márai Sándor Egy polgár vallomásai című műve juthat eszünkbe a könyvről, de Márai inkább a szülők, rokonok egyéniségének felfedezésére koncentrál, míg a Haynal–Mészáros könyvben az apával való problematikus, nehéz kapcsolat visszatérő téma, a diagnózisszerű feltárása szenvtelen, meghökkentő őszinteségű. Az olvasó számára talán ez a legvonzóbb a könyvben, a tárgyilagosságnak ilyen mértéke, hiszen mindenki tudja, hogy az apa a magyar orvostudomány egyik legnagyobbja, Haynal Imre, kinek alakja szaktudásban, orvosi hivatás szolgálatában, morális tartásban, humánus értékek képviseletében példaértékű volt diktatúrák idején és mindenkor. Miért volt hát nehéz gyermekkora a fiának, miért nem alakult, alakulhatott ki soha köztük szerető apa-fiú kapcsolat, ezt hogyan élte meg gyermekként és felnőttként a fiú, miért nem oldódott soha a távolság, mely elválasztotta őket, ezek a sarkalatos kérdések képezik a könyv legérdekesebb elemzését. Közben tág képet kapunk az emigrációról, szakmai hatásokról, találkozásokról. Mindez roppant érdekfeszítő, hiszen a személyes kapcsolatok, ismerősök között olyan – mindenki számára ismert – nevek szerepelnek, mint Tamási Áron, Márai Sándor, Bálint Mihály, Ferenczi Sándor.

Az interjúsorozatot Haynal André két tanulmánya egészíti ki, a depresszióról és a fanatizmusról, valamint egy öninterjú, mely bővíti a magyarországi évekről megismert élményeket, és bepillantást nyújt a pszichoanalitikus svájci, főleg genfi szakmai életébe.

A Nemek és igenek izgalmas olvasmány nekünk laikusoknak is, hiszen bár a pszichoanalízis mindenkit érdekel, keveset tudunk róla. Tudatlanságunk fátyolát is fellebbenti e könyv.

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu