Kulturális folyóirat és portál

9.10.11.12..Dange_

2015. március 2 | Horkay István | Művészet

Dada 2015

Mivel gondolkodásformám vízalatti és eképpen szerfelett NET igényes
/Duschampianer formula síkideg reflekciók szálegyedül /így hát
felrémlő tudatomban rögtön rejtőzködni látszik
a plakátgondolat-csiszolás tudós mestere, a megfordított szóösszetétel feltalálója
Art IST a nagy vízenjáráselmélet oktató,
Horkay igen a gyorsplakátkészítés szellemi mentora.
igazi Poster Machine

Bizony cool a fíling

Nézzük most az új modernitást, hisz a dolog megkerülhetetlen.
Miért lettünk balkezesek? Díszükért hullanak a karácsonyfák?

A második tekintet aktív kontrollja alá vett anyag
a nem folyamatos látványholtterek mentén
indentitásukat keresve kábelcsatlakozva a hálóra feszülnek/
Igazi „light cutting” fényvágás kortalan pszichologiai konflikt
a terptárgy elemzése a teodolit szűkített nyílásán keresztül
erotika és nyomhagyás kép és indentitásdilemma egyben.

Nemes tett, bizonyított és igaz –
lám képregényvilágunkban
mobiltelefon nélkül félreérthető a látszat.

Megannyi érték! Csetteljünk tovább!

A soha meg nem történt dolgok képei ezek
harcok Art IST és a köztes én között egy világ mely befogadni képes egy
pszeudodokumentumlét minden elemét – az elhallgatott élmények újrafogalmazását
a globális információs forradalom közepén.
Ilyenformán a lappangó tudattalan (mely a leíró szemlélet szerint
az ábrázolás végtelen nagy nehézségeit vonná maga után,
és azt az egyetlen nagyfontosságú tényt, hogy
valamire igennel vagy nemmel kapjunk feleletet)
az érzékelés útján nem ad felvilágosítást.

Ám ne akadjunk fenn azon, hogy bizonyos lelki jelenségben rejlő
dinamika csak kétértelmű kifejezéssel határozható meg.
Hol találjuk meg Art IST egyéniségét az elhárító mechanizmusok
a leküzdhető ellenerők a következetes ellenállás analízisében?

Ha mások most, hogy szellemre gyúrnak, mert ez a perfekt body –
vagy négyszögletesen sorokba rendeződnek, s percnyi létmanók
gyököt keresve húznak a kettőspont alá akaratlanul is felmerül a kérdés
hát akkor most mi a teendő?

Az talán véletlen bár tényszerű hogy a sarkon
éppen Heideggerbe! botolván, üdvözletét küldi?
Hová rohan csörömpölve a pillanatfélhomály?

Please@mail me

ihorkay@me.com

Copyright © 2023 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu