Kulturális folyóirat és portál

Elek Tibor

2015. január 3 | Kultúra

Poétika és politika

Markó Bélát költői pályakezdésétől nagyfokú tudatosság, reflexivitás, önreflexivitás jellemzi. Ennek mind versbéli, mind kritikusi, esszéírói...

Copyright © 2024 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu