Kulturális folyóirat és portál

konyvmaraton 2020 logo

2020. december 18 | Várad | Kultúra

Szombaton is vár a Könyvmaraton

A Holnap Feszt / Nagyváradi Könyvmaraton szombati kínálata. Valamennyi programunk élőben megtekinthető az alábbi linken: https://www.twitch.tv/varadlive. A kultúra egy kattintásnyi távolságra.

 

12.00 Tóth Ágnes Tündérálom című gyermekvers kötetének a bemutatója. A szerzővel és Gyólai Gabriellával, a könyv illusztrációinak készítőjével Szűcs László beszélget. Közreműködik Stéfán Bodor Mária.

18.00 Arckép szavakból. Erdélyi Ágnes összegyűjtött írásai. A kötet szerkesztőjével, Bíró-Balogh Tamással Szűcs László beszélget.

Erdélyi Ágnes (1914-1944) egy kisregény kulcsszereplőjeként vált a magyar irodalomtörténeti emlékezet részévé. “Különösen sokat gondolok Ágira, a kishúgomra mostanában. Nem láttam évek óta már. Sokáig egy kisvárosban lakott, a nagy fekete hegy tövében, most egy idegen ország messzi székhelyén él a férje mellett” – írja Radnóti Miklós az Ikrek hava első mondataiban. Erdélyi Ágnes nem más, mint a könyvben említett kishúg, Radnóti Miklós féltestvére.
Felnőttként Erdélyi Ágnes maga is alkotó és újságíró lett Romániában. Édesapja, Glatter Jakab korai halála után életútja nagyváradi, majd szilágysomlyói, bukaresti és ismét nagyváradi állomásokon át vezetett. Írásait több lap közölte, és két önálló kötete is megjelent. 1944-ben deportálták, Auschwitzban halt meg.
Írásai különös elevenséggel szólaltatják meg a gazdasági világválság éveinek tapasztalatvilágát. Szereplői helyüket kereső, kilátástalan anyagi helyzetükből és az őket diszkrimináló környezetből kitörni próbáló fiatal nők, munkások, értelmiségiek. Az, ahogyan a szerző a korszak erkölcsi és gazdasági átalakulásainak következményeit saját nemzedékének élménykatalógusa felől átvilágítja, a két világháború közötti társadalmak hétköznapjainak élményszerű megértéséhez segíthet hozzá bennünket.
Erdélyi Ágnes életében megjelent két kötete ma gyakorlatilag fellelhetetlen – alig maradt fönn belőlük példány -, írásainak más része napilapok megsárgult hasábjain lappang, a kéziratból közölt szövegek pedig soha nem jelentek meg korábban. Így Erdélyi Ágnes írásai ebben a kötetben válnak először hozzáférhetővé.

18.30 Bihari Naplók. Dérer Ferenc riportkötetének a bemutatója.

Ennek a könyvnek nem célja a jelen állapotainak tükrözése, de a jelen állapotai ott gyökereznek a sorok mélyén. Hiszen a 2-3 évtizeddel korábbi állapotok és döntések nyomán lépett egy-egy település a látványos fejlődés útjára, netán megrekedt, elveszítve életképességét. A Bihari Napló hasábjain közölt riportok mellett a válogatás másik részébe azok az írások tartoznak, amelyek a kétezertízes években jelentek meg a Biharország folyóiratban. Ezek megszólalói, hősei már egy más világról tanúskodnak, hisz jelenünk részei, miközben a két-három évtizede rögzített élmények, tényképek ma már történelmi távlatot nyújtanak. Épp e távlatok miatt izgalmas ezt a könyvet olvasni, emberöltőnyit visszalépve szemlélni e vidék múltját, másrészt újraélni a forradalom utáni évek reményekkel és csalódásokkal egyaránt teli világát, az önkormányzatiság felé tett első, tétova lépéseket, a régi és az újabb világ közötti átmenetet.

19.00 Tavasz Váradon. Regény a fiatal Ady Endre életéről. Nagy Andor könyvének újrakiadása. Vendégünk: Nagy Angéla.

Több mint nyolc évtizeddel az első kiadás után veheti kézbe az olvasó a fiatal Ady Endre életéről szóló regényt. Méghozzá a Tavasz Váradon különleges újrakiadását, hiszen a művet egy olyan példány alapján adjuk ki újra – a könyv birtokába Várad iránti érdeklődése nyomán jutó Ady-rajongó, Nagy Angéla jóvoltából – melyet a szerző Emőd Tamásnak dedikált, a legfiatalabb holnapos költő pedig gondos olvasóként megjegyzésekkel, javításokkal látta el. A korabeli észrevételek mellett jegyzetanyaggal gazdagította a mű értelmezését az előszót is jegyző Péter I. Zoltán, az első teljes Ady életrajz nemrég elhunyt szerzője, akinek ez volt utolsó munkája. Nagy Andor, a Tavasz Váradon szerzője nem törekedett filológiai pontosságra, ám élvezetes, megjelenített hangulataiban hiteles korrajzot kínál a múlt századelő Nagyváradjáról, Ady és kortársai világáról.

19.45 Zongorán közreműködik Dobos Áron Zsolt, a Nagyváradi Művészeti líceum végzős hallgatója.

20.00 Záróra? A Várad folyóirat decemberi számának bemutatója.

Valamennyi programunk élőben megtekinthető az alábbi linken: https://www.twitch.tv/varadlive.

Copyright © 2021 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu