Kulturális folyóirat és portál

Péter I. Zoltán

2015. március 18 | Társadalom

Pályamű Patricius jeligére

„Nyolc esztendeig foglalkozott ifj. Rimanóczy Kálmán az új városháza építésének tervével és igaz lokálpatriotikus rajongással...

Copyright © 2020 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu