Kulturális folyóirat és portál

2014. szeptember 17 | Hírek

Pályázat: A tudományok kertje

A Várad irodalmi és mûvészeti folyóirat bõvíteni, gazdagítani kívánja társadalmi-kulturális rovatát a különbözõ tudományágak mûvelõinek írásaival. Mûfaji korlátozások nélkül várjuk a filozófia, az esztétika, az irodalomelmélet, a nyelvészet, a szociológia, a néprajzkutatás, a pszichológia, a történettudomány, a kultúrhistória, a tudománytörténet, a helytörténet stb. kutatóinak esszéit, tanulmányait, elemzéseit, az egyetemi hallgatók szakdolgozataival egyetemben.
A közlés szintjét meghaladó szövegeket – honorárium ellenében – szeptemberi lapszámunktól kezdve folyamatosan publikáljuk.
A legjobbnak ítélt pályamûveket szakértõk bevonásával díjazzuk.
I. díj: 1000 lej
II. díj:  750 lej
III. díj:  500 lej
Egy-egy írásmû maximális terjedelme: 40 ezer leütés.
Beküldési határidõ: 2014. december 31.

Eredményhirdetés: 2015. március 1.
Postacímünk:
Revista culturalã Várad
410068 Oradea Piaþa 1 Decembrie nr. 12 judeþul Bihor.
Villanyposta-címünk:
varadlap@gmail.com.
A küldeményen kérjük feltüntetni: A tudományok kertje.
 

Copyright © 2020 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu