Kulturális folyóirat és portál

Kultúra

Elek Tibor | Kultúra

Poétika és politika

Markó Bélát költői pályakezdésétől nagyfokú tudatosság, reflexivitás, önreflexivitás jellemzi. Ennek mind versbéli, mind kritikusi, esszéírói...

Copyright © 2021 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu