Kulturális folyóirat és portál

2011. augusztus 25 | Serestély Zalán | Irodalom

Kentaurok

vers a metilinkék virágzásának évszakában

a lovak vé
re dermesztő
en hasonlít
az emberé

re ha injek
ció formá
jában befecs
kendezik vé

náikba a
vírust szerve
zetük kiter
meli a szük

séges anti
testeket így
szérum formá
jában olta

tik belénk a
talpraállás
nyihogó mű
vészete

Copyright © 2020 Várad Kulturális Folyóirat

made by balu